Управління освіти Первомайської міської ради Миколаївської області

Первомайський центр науково-технічної творчості учнівської молоді

 

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

художньо-технічного напряму

 

«Сувенірна майстерня»

3 роки навчання

 

 

 

 

м. Первомайськ –  2017

Укладач: Нужна Катерина Володимирівна, керівник гуртка, Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді

 

 

Рецензенти:

Сербенюк І.В., директор Первомайського ЦНТТУМ

Доброва Л.Л.,  методист Первомайського ЦНТТУМ

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано для занять в гуртках                                         художньо-технічного профілю

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Молодший шкільний вік — це сприятливий період для розвитку творчих здібностей дитини, її образного мислення, емоційного сприйняття дійсності та активного ставлення до неї.

Заняття в гуртку виготовлення сувенірів допомагає дітям розумно й цікаво проводити свій вільний час, пробуджує допитливість, любов до знань.

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі технічної творчості.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної: ознайомлення з основами технічної творчості, декоративно – ужиткового      мистецтва, моделювання й конструювання; оволодіння поняттями, знаннями про матеріали й інструменти.

практичної: формування вмінь і навичок      роботи з різними матеріалами й інструментами, прийомів виготовлення виробів і виконання технологічних операцій;

творчої: задоволення потреб особистості у творчій самореалізації; формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального інтересу, творчої уяви, фантазії, емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток.

соціальної: виховання поваги до звичаїв і традицій українського народу, бережливого ставлення до рідної природи; розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери (доброзичливе ставлення до людей, охайність і старанність у роботі).

Курс навчання в гуртку розраховано на                                початковий та основний рівні навчання. Початковий рівень передбачає 144 год на рік; основний — 216 год на рік (4 і 6 год на тиждень відповідно).

Навчання в гуртках початкового та  основного рівня проводиться  впродовж трьох  років. Склад груп може поповнюватися дітьми віком 7–10 років, які мають відповідну підготовку і певні навички в роботі.

На основному рівні навчання вихованці                                поглиблюють знання, вдосконалюють уміння та                         навички роботи за темами розділів програми                         початкового рівня і вивчають нові теми:                          «Скрапбукінг», «Декупаж», «Плетіння з паперової лози».

Навчання в гуртку допомагає вихованцям краще засвоювати матеріал багатьох шкільних предметів і навчальних курсів: «Художня праця», «Трудове                  навчання», «Мистецтво», а також інших. Це дає                     основу для навчання в декоративно – ужиткових        гуртках.

Упродовж  трьох  років навчання проводиться у формі групових гурткових занять із індивідуально -фронтальною роботою.

Під час занять використовуються різноманітні       методи навчання: словесні (лекції, бесіди, пояснення), наочні (демонстрація ілюстрацій, схем,                        креслень, зразків виробів, екскурсії на виставку),

практичні (самостійна розробка схем, ескізів,                         виготовлення виробів). Вагоме місце у навчальному процесі гуртка займають ігри, конкурси і вікторини, як методи стимулювання.

Наприкінці кожного півріччя проводиться                       виставка робіт у гуртку і відбір експонатів на                       виставки – конкурси  в закладі, на  міські, обласні  виставки  дитячої творчості.

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення у зміст програми,                           плануючи свою роботу з урахуванням інтересів                  гуртківців, а також стану матеріально – технічної  бази закладу. Розподіл годин за темами — орієнтовний. Теми  подані в порядку зростання складності матеріалу. Керівник гуртка може сам                       визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми і внести до програми відповідні корективи.

 

П о ч а т к о в и й   р і в е н ь

ТЕМАТИЧНИЙ   ПЛАН

Розділ, тема Кількість годин
усього теоритичних практичних
Розділ 1. Вступне заняття. 4 4
Розділ 2. Робота з папером та                           картоном. 62 10 52
2.1. Плетіння зі смужок паперу (квілінг) 8 2 6
2.2. Орігамі 12 2 10
2.3. Паперова аплікація 12 2 10
2.4. Художнє вирізування      (Витинанки) 8 2 6
2.5. Робота з покидьковими матеріалами 8 2 6
2.6. Об’ємні іграшки з                 паперу та картону 12 2 10
Розділ 3. Новорічні та різдвяні                    іграшки, сувеніри. 12 2 10
 3.1. Новорічні вітальні                    листівки 6 1 5
3.2. Ялинкові прикраси. 6 1 5
Розділ 4. Сувеніри  до 8-го березня 8 2 6
Розділ 5.  Робота з текстильними матеріалами. 28 4 24
5.1.Сувенірні вироби із                 ниток. 8 1 7
5.2. Сувенірні вироби із шпагату. 8 1 7
5.3 Аплікація із тканини. 12 2 10
Розділ  6. Сувеніри до                     Великодня. 16 3 13
6.1. Оздоблення яєць. 6 1 5
6.2. Пасхальні сувенірні вироби 10 2 8
Розділ 7. Виконання                               виставкових робіт. 12 12
Розділ 8. Підсумкове заняття 2  
Всього:  

144

23 121

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступне заняття (4 год.)

Мета й завдання роботи гуртка. Знайомство з гуртківцями. Правила поведінки в гуртку.

Поняття про сувенір. Традиції українського народу. Сувенір у сучасному житті.

 1. Робота з папером і картоном (62 год.)
  • Плетіння зі смужок паперу (8год.)

Папір — один із простих і доступних матеріалів. Історія винаходу паперу. Різноманітність фактури паперу: матовий, блискучий, щільний, прозорий,       жатий. Плетіння як різновид художньої творчості.    Плетені вироби таїхнє застосування.

Техніка плетіння плоских й об’ємних виробів зі смужок паперу. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина: Виготовлення виробів зі смужок паперу.

 • Орігамі (12 год.)

Мистецтво створення й конструювання з                          паперового квадрата різноманітних виробів та                        іграшок. Історія виникнення орігамі. Популярність орігамі в наш час. Основні типи ліній, основні типи згину квадрата.Прийоми складання фігурок орігамі. Оформлення робіт. Аналіз виконанних робіт.

Практична частина: Виконання сувенірів в техніці орігамі за умовними графічними зображеннями

2.3. Паперова аплікація (12 год.)

Види художньої роботи з папером. Естетика і культура під час аплікаційних робіт. Плоскі та об’ємні аплікації. Силует у площинній аплікації. Аплікації на основі геометричних форм. Предметні аплікації. Тематичні або сюжетні аплікації. Етапи виготовлення аплікацій із паперу: підбір паперу для аплікацій за кольором, фактурою, розмірами;                          перенесення малюнка на кольоровий папір, вирізання деталей; визначення послідовності                    приклеювання деталей; наклеювання деталей на                  основу. Правила безпечної праці з ножицями. Оформлення аплікацій. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина: Виготовлення різних                      аплікацій.

2.4. Робота з покидьковими матеріалами (8 год.)

Поняття про екологію.  Вплив оточуючого                          середовища на здоров’я людини. Правила безпечної роботи. Конструювання виробів з утилізованої                      паперової  продукції. Оформлення виробів. Аналіз виготовлених робіт.

Практична частина: Виготовлення іграшок і

сувенірів із картонних коробок,коробочок від сірників, паперових рулонів.

2.5. Художнє вирізування з паперу (8год.)

Види художнього вирізування з паперу:                              симетричні візерунки, орнаменти. Ознайомлення з мистецтвом витинанки. Необхідні матеріали й інструменти. Загальні правила для вирізування всіх видів. Поняття про силует, симетрію. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина: Виготовлення закладок для книг, листівок, серветок, панно.

2.6. Об’ємні іграшки з паперу й картону (12 год.)

Елементи графічної грамоти. Ескіз як вид                     графічного зображення предметів, деталей. Основні лінії на ескізах, кресленнях: контурна, розмірна та лінія згину. Позначення місць нанесення клею.                 Основні геометричні форми. Конструювання іграшок на основі циліндра, конуса, паралелепіпеда. Виготовлення виробів за готовими розгортками.             Виконання креслень розгорток за допомогою                       кутника, циркуля. Особливості з’єднання частин об’ємного виробу під прямим кутом, конічної та циліндричної форми. Оформлення робіт. Аналіз                 виконаних робіт.

Практична частина:  Виготовлення іграшок на основі конуса, циліндра, паралелепіпеда.

 1. 3. Новорічні та різдвяні іграшки, сувеніри, ялинкові прикраси (12 год.)

3.1 Новорічні та різдвяні листівки (6 год.)

Практична частина: Виготовлення                               різноманітних новорічних та різдвяних листівок.

3.2 Новорічні іграшки та сувеніри (6 год.)

Народні звичаї та обряди. Новорічна та різдвяна символіка. Народні повір’я про магічну силу                   різдвяних прикрас. Конструювання й виготовлення з різних матеріалів іграшок, сувенірів, прикрас.                   Естетичне оздоблення ялинкових прикрас та іграшок. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина:Виготовлення  різноманітних  новорічних прикрас та іграшок.

 

 1. Сувеніри до 8-го березня (8 год.)

Історія виникнення свята 8 березня. Виготовлення вітальних листівок та сувенірів. Підбір матеріалів.

Практична частина: Виготовлення вітальних листівок, кошиків з квітами.

 1. Робота з текстильними матеріалами (28 год.)
  • Сувенірні вироби із ниток (8 год.)

Загальні поняття про пряжу, нитки, тасьму. Природні та штучні волокна. Види ниток, їхні властивості й застосування. Виготовлення сувенірів із ниток. Створення контурних малюнків. Підбір кольорових сполучень. Приклеювання відрізків ниток за контуром малюнка. Аплікація із відрізків ниток. Послідовність аплікаційних робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина: Виготовлення різноманітних аплікацій з ниток.

5.2. Сувенірні вироби зі шпагату (8 год.)

Загальні поняття про шпагат, необхідні приладдя й основні навички для виготовлення поробок із льняного та паперового шпагатів. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина: Виготовлення листівки,                  підставок під гаряче.

5.3. Аплікація із тканини (12 год.)

Короткі дані про ткацтво. Види тканин та їхні властивості. Інструменти й приладдя для роботи з тканиною. Лицьовий і виворітний боки тканини. Послідовність виготовлення виробу із тканини.               Розкрій тканини. Поняття про викрійку, розмітку на тканині. Розкроювання тканини ножицями за                    на-міченими лініями. Ручні шви: «вперед голку», «через край», «петельний». Правила безпечної праці з голкою. Техніка аплікаційних робіт із клаптиків тканини. Аплікація із готових форм і предметна аплікація. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина:Виготовлення аплікацій з тканини, фетру.

 1. Сувеніри до Великодня (16 год.)

6.1. Оздоблення яєць (6 год.)

Народні звичаї та обряди. Великодня                     символіка. Народні повір’я про великодні писанки.

Практична частина: Оздоблення писанок.

6.2. Пасхальні сувенірні вироби(10 год).

Виготовлення та оздоблення  сувенірів,                  прикрас. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина: Виготовлення підставок для писанок та інших прикрас.

 1. 7. Виготовлення виставкових робіт (12 год.)

Виготовлення робіт на міські, обласні  виставки

дитячої творчості.

 1. 8. Підсумкове заняття (2 год.)

Підсумки роботи за навчальний рік. Ігри,                       конкурси, вікторини.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ    РЕЗУЛЬТАТ

 

Учні мають знати:

— поняття про композицію, колірне коло;

— конструктивність природних форм, різноманітність фактури паперу;

— види художньої роботи з папером, технічне моделювання й конструювання, дизайн;

— умовні позначення ліній на ескізах, кресленнях і їхнє призначення; позначення місць нанесення клею;

— назви геометричних тіл і фігур; прийоми виконання розгорток об’ємних фігур;

— техніку аплікаційних робіт;

— техніку витинанок;

— головні та другорядні елементи в композиції;

— види ниток і тканин, види художньої роботи з нитками і тканинами;

— загальні поняття про пряжу, нитки, шпагат,                 тканину, природні й штучні волокна;

— інструменти і приладдя для роботи з тканиною;

— послідовність виготовлення аплікацій із відрізків ниток, техніку аплікаційних робіт із клаптиків                 тканини;

— шов «голка вперед», «через край», «петельний»;

— мати поняття про екологію, навколишнє                       середовище;

— про шкідливість забруднення навколишнього середовища і його вплив на здоров’я людини.

 

 

Учні мають уміти:

— читати й виконувати найпростіші ескізи, малюнки проектованих виробів;

— виконувати розмітку найпростіших розгорток              виробів за допомогою лінійки, кутника, циркуля;

— виконувати прості об’ємні (напівоб’ємні)                   сконструйовані форми;

— розрізняти кольори за світлом, теплі та холодні;

— узгоджувати зображення композиції з форматом основи;

— виготовляти сувеніри-аплікації, конструювати й виготовляти сувеніри-іграшки, об’ємні вироби із картону та паперу;

— володіти прийомами вирізування, обривання, надрізу, підрізу, згинання, гофрування, скручування, нарізання паперу;

— відрізняти лицьовий і зворотній бік тканини,               робити розмітку на тканині, розкроювати тканину, виготовляти аплікації з відрізків ниток і клаптиків тканин;

— виготовляти сувеніри з утилізованих паперових, картонних виробів.

О с н о в н и й   р і в е н ь , п е р ш и й  р і к 

н а в ч а н н я

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема Кількість годин
усього теоритичних практичних
Розділ  1. Вступне заняття 3 3
Розділ  2.  Робота з папером і картоном. 45 9 36
2.1. Витинанка 9 3 6
2.2. Квілінг 9 2 7
2.3. Орігамі 9 2 7
2.4. Об’ємні вироби в                     техніці паперопластики 18 2 16
Розділ  3. Новорічні та різдвяні подарунки. 36 5 31
3.1. Вітальні листівки 6 1 5
3.2  Новорічні та різдвяні               сувеніри 12 2 10
3.3 Ялинкові іграшки і                       прикраси 18 2 16
Розділ  4. Робота з текстильними матеріалами. 45 8 37
4.1  Сувеніри з помпонів 9 2 7
4.2. Сувеніри з джинсової               тканини 12 2 10
4.3. Аплікація з фетру 12 2 10
4.4. Плоска м’яка іграшка 12 2 10
Розділ 5. Великодні сувеніри. 27 5 22
5.1. Великодні вітальні                      листівки. 6 1 5
5.2. Оздоблення писанок. 9 2 7
5.3.Виготовлення пасхальних прикрас. 12 2 10
Розділ 6. Робота з солоним                тістом. 21 4 17
6.1. Аплікація з солоного тіста. 9 2 7
6.2. Об’ємні вироби з солоного тіста. 12 2 10
Розділ  7. Робота з покидьковими матеріалами. 18 4 14
7.1. Сувеніри з жерстяних                  банок. 9 2 7
7.2. Сувеніри з картонних                 коробок. 9 2 7
Розділ 8.  Виконання                           виставочних робіт 18 18
Розділ 9. Підсумкове заняття 3 3
Разом: 216 41 175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступне заняття (3 год.)

Програма, завдання та план роботи гуртка.    Сувенір – подарунок. Цінність власноруч                             виготовлених подарунків. Правила вручення                        подарунків.

 1. Робота з папером і картоном (45 год.)

2.1.Художнє вирізування(витинанка ) (9 год.)

Повторення матеріалу першого року навчання. Витинанка в українському декоративно-прикладному мистецтві. Місце витинанки в оселях наших предків. Методика виконання витинанок. Ескізи. Виготовлення витинанок. Декоративне святкове панно. Самостійна розробка ескізів, робота в матеріалі. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина:  Виготовлення сувенірів-витинанок, самостійне виготовлення панно.

2.2. Квілінг (9 год.)

Повторення матеріалу  першого року навчання. Папір — один із простих і доступних матеріалів. Різноманітність фактури паперу: матовий,                             блискучий, щільний, прозорий, жатий. Плетіння як різновид художньої творчості.    Плетені вироби та їхнє застосування.

Техніка плетіння плоских й об’ємних виробів зі смужок паперу. Оформлення робіт. Аналіз                          виконаних робіт.

Практична частина: Виготовлення виробів зі смужок паперу.

2.3. Орігамі (9 год.)

Мистецтво створення й конструювання із                  паперового квадрата різноманітних виробів та іграшок.

Історія виникнення оригамі. Популярність                  оригамі в наш час. Умовні позначки в кресленнях.               Основні типи ліній: «до-лина», «гора». Основні типи згину квадрата: «долина», «гора», «всередину»,         «шапочка», «перегин», «переворот», «східці»,                «пелюстка». Прийоми складання фігурок оригамі. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична  частина:Виконання сувенірів у   техніці оригамі за умовними графічними                           зображеннями.

2.4. Обємні вироби в техніці паперопластики                (18 год.)

Види паперопластики. Прийоми трансформації паперу: надрізи, згини, загинання, скручування,  гофрування. Декоративність, пластичність форми і поверхні рельєфних виробів із паперу. Стилізація форми. Створення художнього образу. Робота за схемами. Аналіз виконаних робіт.

Практична  частина:  Виготовлення об’ємних різноманітних виробів в техніці паперопластики.

 1. 3. Новорічні та різдвяні подарунки, сувеніри, іграшки та ялинкові прикраси (36 год.)

3.1. Вітальні листівки (6 год.)

Традиції зустрічі Нового року в різних країнах. Різдвяні свята в Україні. Виготовлення новорічних подарунків — безмежний простір для фантазії й творчості. Правила безпечної праці з ножицями. Вітальні листівки в техніці аплікації та паперопластики. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина: Виготовлення вітальної листівки технікою аплікації та листівки технікою  паперопластики.

3.2.Новорічні  сувеніри (12 год.)

Особливості оздоблення новорічних сувенірів із різних матеріалів. Аналіз виконаних робіт. Культура праці. Залежність якості та естетичного вигляду                виробу від акуратності виконання.

Практична частина: Виготовлення сувеніра «Ялинкова гілка» в техніці паперопластики,                        подарункової упаковки.

3.3. Ялинкові  іграшки та прикраси (18 год.)

Технологія виготовлення ялинкових іграшок із шкаралуп горіхів, яєць, синтепону,шишок. Правила безпечної праці з колючими предметами.                       Оформлення робіт. Сніжинки в техніці                                    паперопластики. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина: Виготовлення іграшок і сніжинок, прикрас.

 1. Робота з текстильними матеріалами (45 год.)
  • Сувеніри з помпонів. (9 год.)

Технологія виготовлення помпонів з ниток.                          Виготовлення іграшок з помпонів Створення                             певного образу, бажаного виразу іграшки.                     Оформлення виробів. Аналіз виконаних робіт.

Практична  частина: Виготовлення іграшок за власним задумом.

4.2. Сувеніри з джинсової тканини (12 год.)

Історія виникнення джинсу. Інструменти та приладдя для роботи з тканинами. Правила безпечної праці з голкою. Планування послідовності розмітки, крою і шиття вибраного виробу. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична  частина:Виготовлення сувенірів за ескізами, викрійками.

4.3. Аплікація з фетру (12год.)

Аплікація з тканини, її види. Історія розвитку                аплікації. Відомості про інструменти і матеріали. Композиція та оздоблювальні елементи. Розробка ескізу,розкрій деталей. Виготовлення аплікації з                  фетру. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина:Виконання аплікації «Ваза з квітами» .

4.4. Плоска м’яка іграшка (12 год.)

Поняття про м’які іграшки з різноманітних                         матеріалів. Технологія виготовлення іграшки.                        Підготовка шаблонів і розкрій деталей іграшки.

Практична частина: Виготовлення м’яких іграшок з різноманітних матеріалів.

 1. Великодні сувеніри (27 год.)

5.1. Великодні вітальні листівки (6 год.)

Традиції святкування Великодня. Виготовлення святкових листівок.

Практична частина: Виготовлення різноманітних великодніх листівок.

5.2. Оздоблення писанок (9 год.)

Технологія оздоблення великодніх писанок за допомогою різноманітних матеріалів та в різних техніках.

Практична частина: Оздоблення писанок.

5.3. Виготовлення пасхальних прикрас (12 год.)

Технологія виготовлення різноманітних великодніх сувенірів та прикрас.

Практична частина:Виготовлення великоднього кошика ,підставки для писанок.

 1. Робота з солоним тістом (21год.)

6.1.Аплікація з солоного тіста (9 год.)

Тістопластика – різновид  декоративно-ужиткової творчості. Різновиди та призначення виробів із солоного тіста. Приготування тіста,техніка безпеки під час роботи ,підбір необхідних інструментів.

Практична частина: Виготовлення аплікації з солоного тіста.

6.2. Обємні вироби з солоного тіста (12 год.)

Особливості виготовлення об’ємних виробів.                 Каркас із фольги, технологія виготовлення. Ліплення дрібних деталей ,з’єднання їх з основою. Сушіння виробу. Розфарбовування  виробу. Лакування.

Практична частина: Виготовлення об’ємних сувенірів з солоного тіста.

 1. Робота з покидьковими матеріалами (18 год.)

7.1. Сувеніри з жерстяних банок (9 год.)

Бесіда про екологію навколишнього середовища. Безпека праці при роботі із жерстю. Підготовка до роботи.  Виготовлення  сувенірів. Оформлення виробів. Аналіз виконаних робіт.

Практична  частина: Виготовлення органайзера, сувеніру за власним задумом.

7.2. Сувеніри з картонних коробок (9год.)

Робота з готовими картонними коробками.

Практична частина: Виготовлення скарбнички з сірникових коробків.

 1. 8. Виконання виставкових робіт (18 год.)

Виготовлення робіт на районну та міську                      виставки дитячої творчості.

 1. Підсумкове заняття (3 год.)

Підсумки роботи за навчальний рік.                                     Нагородження кращих учнів. Ігри, конкурси. .

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

— технологію виконання витинанок;

— основи техніки паперопластики;

— види декоративних робіт, сувенірних робіт із баночок;

— види ниток, тканин, інструменти й приладдя для роботи з тканинами, нитками;

— послідовність виготовлення м’якої іграшки;

— правила безпечної праці із жерстю, ножицями, колючими предметами.

— технологію та послідовність роботи з солоним тістом.

Учні мають уміти:

— виготовляти витинанки, вироби способом паперопластики за схемами;

— конструювати й виготовляти іграшки із ниток;

— виконувати ручні шви, робити розмітку і розкроювання тканини;

— виготовляти м’які іграшки за викрійками і за власним задумом;

— виготовляти  аплікації, об’ємні вироби з солоного тіста.

 

О с н о в н и й    р і в е н ь , д р у г и й   р і к                                            н а в ч а н н я

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема Кількість годин
усього теоритичних практичних
Розділ 1. Вступне заняття 3 3
Розділ 2. Робота з папером і                     картоном. 66 12 54
2.1  Орігамі 9 2 7
2.2. Квілінг 9 2 7
2.3.Художнє вирізування 9 2 7
2.4. Скрапбукинг 12 2 10
2.5. Об’ємні вироби з                    паперу та картону 12 2 10
2.6. Плетіння з паперової лози 15 2 13
Розділ 3. Робота з текстильними матеріалами. 51 8 43
3.1. Сувеніри та прикраси з джинсової тканини 15 2 13
3.2. Декоративне  панно  з  фетру 12 2 10
3.3. Плоска м’яка іграшка 9 2 7
3.4. Об’ємна  м’яка іграшка 15 2 13
Розділ 4.  Новорічні і різдвяні сувеніри, прикраси 36 5 31
4.1. Вітальні листівки 6 1 5
4.2. Новорічні та різдвяні                      сувеніри 12 2 10
4.3. Виготовлення ялинкових прикрас 18 2 16
Розділ 5. Декупаж. 12 2 10
Розділ 6. Великодні сувеніри. 27 5 22
6.1. Великодні вітальні листівки 6 1 5
6.2. Оздоблення писанок 9 2 7
6.3. Виготовлення пасхальних виробів 12 2 10
Розділ 7. Виконання виставкових робіт 18 18
Розділ 8. Підсумкове заняття 3 3
Разом: 216 33 183

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Вступне заняття (3 год.)

Програма, завдання та план роботи гуртка.                   Сувенір у сучасному житті. Естетика у виготовленні й оздобленні сувенірних виробів.

 1. Робота з папером і картоном (24 год.)

2.1. Оригамі (12 год.)

Мистецтво створення й конструювання із                                    паперового квадрата різноманітних виробів та іграшок. Історія  виникнення  оригамі.

Поняття про модульне орігімі. Зразки плоских модулів різної конструкції.

Практична частина: Виготовлення виробів з плоских модулів.

 • Квілінг (9 год.)

Плетіння як різновид художньої творчості. Плетені вироби та їхнє застосування. Техніка                       плетіння  плоских та  об’ємних виробів зі смужок паперу. Розміщення композицій на основі.                                            Оформлення  робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина:  Створення об’ємних      сувенірів і композицій в техніці квілінг.

2.3.Художнє вирізування  (9 год.)

Витинанка в українському декоративно-прикладному мистецтві. Методика виконання                        витинанок. Ескізи. Виготовлення витинанок.                Самостійна розробка ескізів, робота в матеріалі. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина:Виготовлення сувенірів-витинанок, виготовлення панно.

2.4. Скрапбукінг (12год.)

Скрапбукінг – новий  вид рукодільного                        мистецтва. Ознайомлення з матеріалами та                               інструментами. Виготовлення робіт в цій техніці. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина: Виготовлення  рамки для фото ,блокнота для записів.

 • . Обємні вироби з паперу та картону (12год.)

Робота з папером та картоном. Декоративність, пластичність форми і поверхні рельєфних виробів із паперу. Стилізація форми. Створення художнього образу. Робота за схемами. Аналіз виконаних робіт.

Практична  частина: Виготовлення об’ємних різноманітних виробів в техніці паперопластики.

 • . Плетіння з паперової лози (15 год.)

Новий  вид рукоділля – плетіння  з газетних                  трубочок. Технологія виготовлення газетних                        трубочок. Матеріали та інструменти для роботи.     Види плетіння. Виготовлення виробів з газетних трубочок. Фарбування ,лакування. Оформлення                робіт. Аналіз виготовлених робіт.

Практична частина: Виготовлення «Кашпо-чобіток»,скарбнички.

 1. Робота з текстильними матеріалами (51 год.)

3.1.Сувеніри та прикраси  з джинсової   тканини (15 год.)

Історія виникнення джинсу. Інструменти та                     приладдя для роботи з тканинами. Правила безпечної праці з голкою. Планування послідовності розмітки, крою і шиття вибраного виробу. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина: Виготовлення  прикрас для

волосся, панно з джинсової тканини.

3.2. Декоративне панно з фетру (12 год.)

Об’ємна аплікація на тканині. Створення композиції на площині. Кольорова гамма. Теплі та холодні кольори. Просторове рішення. Зоровий центр. Замальовка композицій. Підбір матеріалів і кольорів тканини. Виготовлення пелюсток, квітів, листя. Розміщення й закріплення композиції на основі. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина: Виготовлення декоративних панно з нетканих  матеріалів (фетру) за малюнками-схемами  і за власним задумом.

3.3. Плоска мяка іграшка (9 год.)

Конструктивні можливості тканини. Загальний принцип конструювання плоских іграшок.                         Виготовлення лекала, розмітка на тканині. Зшивання деталей. Оформлення іграшок. Аналіз виконаних          робіт.

Практична частина. Виготовлення плоских іграшок «Котик», «Півник».

 • Обємна мяка іграшка (15 год.)

Інструменти та приладдя для роботи з                   тканинами. Правила безпечної роботи з голкою. Планування послідовності розмітки, крою і шиття обраного виробу. Правила розкрою тканини, хутра. Виготовлення викройок для іграшок. Підбір                        матеріалів. З’єднання деталей іграшок. Створення об’ємності виробу, іграшок. Матеріали для                          набивання іграшок. Оформлення робіт. Аналіз                     виконаних робіт.

Практична частина: Виготовлення об’ємних іграшок за ескізами, викрійками.

 1. Новорічні та різдвяні іграшки, сувеніри, ялинкові прикраси (36 год.)

4.1. Вітальні листівки (6 год.)

Святкування Нового року і Різдва в Україні і за кордоном.

Практична частина: Виготовлення вітальних листівок.

4.2. Новорічні сувеніри (12 год.)

Конструювання сувенірів із паперу, ниток,                  тканини. Оформлення виробів. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина: Виготовлення                                  різноманітних новорічних сувенірів: «новорічний топіарій».

4.3. Виготовлення ялинкових прикрас (18 год.)

Технологія виготовлення ялинкових іграшок із шкаралуп горіхів, яєць, синтепону.  Оформлення       робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина:  Виготовлення іграшок і сніжинок.

 1. Декупаж (12 год.)

Декупаж, як техніка декорування. Історія                          походження. Матеріали та інструменти. Технологія  оздоблення  в  техніці  декупаж.

 

Практична частина:Оздоблення пляшки в

техніці декупаж.

 1. Великодні сувеніри (27 год.)
  • Великодні вітальні листівки (6 год.)

Народні звичаї та обряди. Виготовлення великодніх вітальних листівок.

     Практична частина: Виготовлення

різноманітних  великодніх  листівок.

 • Оздоблення писанок (9 год.)

Колорит українських писанок. Підготовка яєць: обклеювання папером, грунтовка, фарбування.                     Аналіз виконаних робіт.

Практична частина: Виготовлення та

оздоблення писанок.

 • Виготовлення пасхальних виробів (12 год.)

Технологія виготовлення  великодніх виробів в різних техніках та з різноманітних матеріалів.

Практична частина: Виготовлення великодніх

кошиків, вінків.

 1. 7. Виконання виставкових робіт (18год.)

Виготовлення робіт на виставки дитячої творчості.

 1. 8. Підсумкове заняття (3 год.)

Свято закінчення навчального року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

— основні дані про естетику й дизайн, традиційне українське народне мистецтво та види декоративно-ужиткового мистецтва, основні календарно-обрядові свята українського народу, пов’язані з художньо-трудовою діяльністю;

— основні види роботи з папером, нитками, тканиною  й  іншими матеріалами;

— види матеріалів для художньої обробки та їхні властивості (текстура, фактура);

— правила безпечного користування інструментами;

— основи графічної грамоти, композиції та кольорознавства;

— прийоми композиційного рішення в декоративній і тематичній композиції; виражальні можливості кольору; критерії оцінювання виробів із позиції художньої естетики;

— основні прийоми роботи в техніці оригамі, аплікація на тканині,скрапбукінг, декупаж.

 

 

 

Учні мають уміти:

— розміщувати зображення на заданій поверхні;

— виконувати об’ємні композиції, конструювати й виготовляти сувеніри з різноманітних матеріалів, оздоблювати їх;

— добирати матеріали за їхніми властивостями, а також інструменти та пристосування залежно від обробки матеріалів і конструкції виробу;

— втілювати в практичній роботі такі засоби організації композиції: вибір формату, елементів композиції, засоби визначення композиційного центру (розміром, кольором, тоном, фактурою, тощо).

У вихованців мають бути сформовані                                компетентності:

— пізнавальна – ознайомлення з основами технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва, моделювання й конструювання, оволодіння поняттями, знаннями про матеріали й інструменти;

— практична – формування вмінь і навичок роботи з різними матеріалами й інструментами, прийомів виготовлення виробів і виконання технологічних операцій;

— творча – задоволення потреб особистості у творчій самореалізації, формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального інтересу, творчої уяви, фантазії, емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток;

— соціальна – виховання поваги до звичаїв і традицій українського народу, бережливого ставлення до рідної природи, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери (доброзичливе ставлення до людей, охайність і старанність у роботі).

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

№ п/п Основне обладнання Кількість, шт.
Матеріали
1. Папір ксерокс ний 10 000  листів
2. Набір кольорового паперу 5 000  листів
3. Картон кольоровий 15 наборів
4. Клей ПВА (250 г) 10 банок
5. Фломастери 15наборів
6. Папір – ватман А1 100 листів
7. Папір для малювання А1 100 листів
8. Папір для обгортки подарунків А2 200 листів
9. Утилізована  жерстяна продукція 2 кв. м.
10. Роздатковий матеріал 15 наборів
11. Наочні посібники 15 наборів
12. Текстильні матеріали 15 наборів
Прилади та  інструменти
1. Лінійка металева 30 мм 15
2. Лінійка масштабна 15
3. Косинець 10
4. Ножиці 15
5. Канцелярський ніж 15
6. Циркуль учнівський 15
7. Транспортир 5
8. Пензлик 15
9. Щітка для клею 15
10. Олівці кольорові 15наборів
12. Олівці графічні 15
13. Шило 15
14. Голка 15

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Гура Л. П. та ін. Прикрась свій дім. — К.: Техніка, 1990.

Энциклопедия. Шитьё и рукоделие. — М.: БРЭ, 1999.

Котелянець Н. Вироби із ниток // Початкова школа. — 1999. —№12. — С. 32–33.

Макаренко О. Казковий світ іграшки. — К.: Веселка, 1984.

Перевертень Г. Н. Самоделки из текстильных материалов. —М.: Просвещение , 1990.

Сухорукова Е. П., Печулинская Л. Г. Искусство делать цветы. — К.: 1992.

Черныш Н. В. Удивительная бумага. Основы художественного ремесла. — М.: АСТ-Пресс, 2000.

Попович  Н.Ю. Плетемо з газетних  трубочок. ­­–  Книжковий клуб:  2016.

Попович  Н.Ю. Плетемо з газет, паперу, картону. ­­­–  Книжковий клуб: 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АТС “Милий дім”

Від stantsiya

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.