Діяльність Первомайського центру науково-технічної творчості спрямована на виконання Закону України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, “Про мову в Україні”, “Про охорону дитинства”, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти.

            Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу в 2018-2019 навчальному році:
– Статут ЦНТТУМ;
– Правила внутрішнього трудового розпорядку на 2018-2019 навчальний рік;
– Річний план роботи, погоджений начальником управління освіти, профспілковим комітетом, затверджений рішенням педагогічної ради ;
– Навчальний план, погоджений начальником управління освіти, погоджений профспілковим комітетом, затверджений рішенням педагогічної ради протокол № 3 від «27» грудня 2018 р.

– Колективна угода між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу.
– Концепція розвитку Первомайського ЦНТТУМ на 2017-2021 роки
            В закладі діє педагогічна рада, яка визначає головні напрямки розвитку центру, координує та спрямовує роботу всіх ланок в господарській та освітній роботі закладу. Протягом навчального року проведено 3 засідання педагогічної ради.
            В закладі функціонує методична рада, протягом навчального року проведено 4 засідання.

Діяльність колективу ЦНТТУМ спрямовується  на досягнення поставлених завдань:

 • впровадження сучасних педагогічних технологій, направлених на особистість дитини, на розкриття її інтелектуальних, творчих здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні;
 • створення сприятливих умов для формування в усіх учасників освітнього процесу зацікавленого ставлення до свого здоров’я, до здорового способу життя;
 • розвиток професійної компетентності педагогів, удосконалення самоосвітньої діяльності щодо використання сучасних педагогічних технологій у практичній діяльності;
 • забезпечення максимально сприятливих умов для розкриття творчих здібностей, талантів і обдарувань вихованців закладу;
 • використання сучасних інформаційних та комунікативних технологій в системі методичної роботи з педагогічними працівниками, надання індивідуальної допомоги у професійному самовдосконаленні педагогів;
 • вдосконалення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.

Колектив ставить собі за мету: 

 • створити безпечні і сприятливі умови для навчання та виховання дітей, розвитку їх творчих здібностей;
 • продовжувати працювати над темою: «Формування конкурентоспроможної особистості засобами інноваційних технологій в умовах сучасного закладу позашкільної освіти»

            Протягом 2018/2019 навчального року, мною, як директором закладу:

 • здійснювалося керівництво роботи колективу;
 •  забезпечувався раціональний добір і розстановку кадрів;
 • створювалися належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
 • розподілено педагогічне навантаження педагогічних працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • створювалися належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти.
        В закладі видано з 1 вересня 2018 по 31 травня 2019 року 91 наказ з основної діяльності, 23 к/тм накази та 18 к/тр наказів з кадрових питань. У межах своєї компетенції здійснювала контроль їх виконанням. Проводила контрольно – аналітичну роботу. Надавала методичні рекомендації керівникам гуртків, здійснювала внутрішній контроль за роботою педагогів.
  Сприяла моральному та матеріальному стимулюванню вихованців закладу.
  Формувала сприятливий соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі
  Здійснювала особистий прийом із зверненням громадян.

Забезпечення доступності позашкільної освіти.

      У структурі Первомайського ЦНТТУМ функціонувало 41 група, 14 гуртків, в яких займалося 714 дітей нашого міста віком від 4 до 18 років.
      Заклад працював за розкладом зручним для дітей. До послуг вихованців: навчальні класи, творчі лабораторії та кабінети, два басейни, виставкова зала.
      Найважливішим питанням внутрішнього контролю позашкільного закладу є – збереження контингенту дітей. Це питання постійно аналізувались на нарадах при директорові. В закладі налагоджено щоденний контроль за наповненням гуртків. Освітній процес в ЦНТТУМ здійснювався відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів та здібностей вихованців, з використанням різних організаційних форм роботи за трирівневою системою. Відповідно до рівня класифікації визначено мета і перспективи діяльності гуртків,  їх чисельний склад, обирається програма.
      Свідоцтва про позашкільну освіту отримали в травні 2019 року 4 вихованців. Серед вихованців-випускників діти, які відвідували позашкільний заклад протягом останніх 5 років.

Протягом 2018-2019 року учасники освітнього процесу взяли участь у 143 масових заходах міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, змаганнях, виставках. Підводячи підсумки спільної роботи педагогічного колективу і вихованців за 2018-2019 роки, можна говорити про певні успіхи. Педагогами та вихованцями закладу взято участь в :
Навчальний рік     Міжнародні /       Всеукраїнські /       Обласні/              Міські
2016-2017                      –                         25                            29                         66                       120
2017-2018                     42                       16                            69                         85                         212
2018-2019                     49                       382                          105                       152                        688

      Приємно спостерігати, що в цьому році значно зросла кількість внутрішніх заходів, в яких взяли участь наші вихованці. Під час проведення вищезгаданих заходів слід відзначити професійну роботу методиста, Добрової Лариси Леонідівни.

      Серед внутрішніх заходів, які були проведенні в 2018-2019 році, особливо хочеться зазначити:

 • Традиційна акція «ЦНТТУМ скликає друзів» під гаслом «На крилах Творчості».
 • Літературно-пізнавальний захід «Ллється мова солов’їна» до дня української мови та писемності.
 • Тематичний захід «Україна – НАТО. Безпека. Захист. Стабільність».
 • Казкове дійство «У казку з іграшками завітай» до Дня Святого Миколая.
 • Тематичний захід до Дня Соборності України «Соборна Мати Україна – одна
  на всіх, як оберіг».
 • Конкурсно-розважальна програма «Хто зверху?» до дня Святого Валентина.
 • Творчий вечір «Весняний зорепад».
 • Родинне свято «Материнська любов».
 • Свято для батьків «Родинний калейдоскоп Творчості».
 • Родинне перевесло «Родина – це надія, родина – це життя».
 • Екологічне свято «Земля наш спільний дім».
 • Творчий підсумковий звіт «Країна творчості звітує».
 • Творчі звіти гуртків та творчих об’єднань «Творчість крокує поряд».

      Ці заходи проводилися з ініціативи керівників гуртків, з метою популяризації роботи закладу, з метою підтримки юних талантів та продемонстрували високий рівень професіоналізму педагогів-позашкільників.

У ЦНТТУМ діє рейтингова система оцінювання діяльності педагогічних працівників. Робота керівника гуртка оцінюється за бальною системою у відповідності від результату та рівня заходу. Всі форми роботи, конкурси та змагання фіксуються. Ці результати внутрішнього контролю впливають на рейтинг гуртка, враховуються при складанні навчального плану, при преміюванні та при атестації педагогічних працівників.

     Станом на 31.05.2019 року за підсумками рейтингу участі вихованців гуртків та творчих об’єднань:
І місце – Гонорович Дарина, керівник Доброва Лариса Леонідівна.
ІІ місце – Гульченко Рустам, керівник Чистов Ігор Миколайович.
ІІІ місце – Котович Валерія, керівник Добровольська Ольга Олександрівна,.

     В 2016-2017 році була активізована робота з дітьми дошкільного віку. У порівнянні з минулим навчальним роком кількість дітей дошкільного віку зменшилась у зв’язку з наступністю у навчанні. В 2016-2017 заклад відвідували 180 дітей дошкільного віку, в 2017-2018 році – 159 дітей дошкільного віку. В 2018-2019 році – 104 дитини дошкільного віку.
     З метою позитивного вирішення актуальних питань функціонування та розвитку системи позашкільної освіти з 2015 року розроблений (у 2019 оновлений) та успішно функціонує сайт ЦНТТУМ. Кожен  відвідувач може знайти для себе вичерпну інформацію про історію та напрямки роботи позашкільного закладу, фінансово-господарську роботу. Приємно спостерігати як щоденно зростає кількість відвідувачів нашого сайту. На сайті є інформація про роботу закладу, кожний гурток має свою інформаційну сторінку, архів фото матеріалів, в середньому 2-3 рази на тиждень розміщено новини щодо основних подій в закладі. В закладі здійснюється робота щодо дотримання ст.30 Закону України «Про освіту». На сайті закладу створено розділи «Інформаційна прозорість» та «Прозорий бюджет»
     Протягом року робота та досягнення ЦНТТУМ активно висвітлюються у засобах масової інформації: на телебаченні «Олта», «Всесвіт»; блогах керівників гуртків та управління освіти.

       Робота з батьками та громадськістю.
     Учити дитину бачити і відчувати людей – це одна з найскладніших речей у важкій справі виховання людини. Батьківська любов повинна бути такою, щоб у дитини пробуджувалася чуйність серця до навколишнього світу, до всього, що створює людина, що служить людині, і звичайно, насамперед до самої людини.
     Одна з найважливіших практичних порад Сухомлинського, що стосується і розумового, і морального виховання молодого покоління, звучить так: «Знання, наука, освіта – велике духовне багатство нашого народу. Це могутня ріка, хвилі якої несуть уперед і культуру, творчість, думку, геніїв народу. А живиться ця ріка мільйонами могутніх струмочків – родинних вогнищ культури, освіти, знань. Виховуючи дітей дбайте, шановні батьку й мати, щоб у вашій сімї яскраво горіло вогнище, щоб материнська й батьківська мудрість освітлювалася мудрістю, створеною нагромадженою десятками поколінь і втіленою у книгах, у науці. Разом із освітніми закладами добивайтеся того, щоб у освіченості, культурі діти ваші вбачали моральну гідність, а неуцтво щоб осуджувалося як приниження честі й гідності людської…».
     В закладі напрацьований позитивний досвід щодо організації роботи з батьками. З батьками на протязі навчального року проводиться відповідна робота щодо реалізації спільної мети – забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості дитини. Заходи різного спрямування дають батькам та дітям змогу цікаво і змістовно проводити своє дозвілля, наповнювати своє життя яскравими подіями, новими знайомствами і теплим, дружнім спілкуванням.
В ЦНТТУМ у 2018-2019 навчального року відповідно до плану роботи та з метою удосконалення умов для здійснення освітнього процесу, захисту прав та інтересів учасників освітнього процесу в організації змістовного дозвілля та в проведенні масових заходів проводилась відповідна робота з батьками та громадськістю міста. Одним із головних завдань є співпраця «педагоги-вихованці-батьки» під гаслом «Тільки разом».
     З метою позитивного вирішення актуальних питань функціонування та розвитку системи позашкільної освіти міста успішно функціонує сайт ЦНТТУМ, де батьки можуть знайти для себе вичерпну інформацію про історію та напрямки роботи позашкільного закладу, фінансову господарську роботу. На сайті розміщується інформація про роботу закладу, кожний гурток має свою інформаційну сторінку, архів фотоматеріалів. Робота з батьками протягом навчального року висвітлювалась в засобах масової інформації та на місцевих інтернет – сайтах.

       Кадрове забезпечення. Забезпечення підготовки та перепідготовки педагогічних працівників.
     Штатний розпис ЦНТТУМ в 2018-2019 навчальному році включав: директора, методиста, 12 керівників гуртків, робітника з обслуговуванням та техпрацівника.
     На початку навчального року адміністрацією закладу складаються тарифікаційні списки, в яких фіксується: освітній рівень педагогічного працівника, стаж роботи, тарифікаційний розряд, тижневе навантаження. Протягом навчального року у списки вносяться зміни щодо тижневого навантаження, підвищення тарифного розряду, встановлення надбавки за вислугу років, підвищення освітнього рівня педагога.
     Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників закладу за останні п’ять років в середньому становить 14,5 годин. Розподіл тижневого навантаження здійснюється директором, з урахуванням можливостей та потреб закладу та погоджується з ПК.
     Протягом навчального року педагогічний колектив працював над реалізацією проблемного питання «Розвиток творчих компетентностей вихованців в умовах сучасного закладу позашкільної освіти» (Концептуальна (прогностична) діяльність). Однією із форм науково-методичної роботи у закладі була діяльність методичних об’єднань педагогічних працівників за напрямами роботи. У поточному навчальному році у закладі діяли методичні об’єднання спортивно-предметно технічного та  художньо-початково-технічного профілю (затверджені планом роботи на рік). У цьому напрямку роботи варто зазначити активну участь керівників гуртків: Савва А.Ю., Нужна К.В. Керівники творчо підійшли до проведення запланованих занять та заходів, що проходили в рамках методичних тижнів за напрямами роботи. Серед нетрадиційних форм роботи, застосованих під час проведення методичних тижнів можна відмітити: майстер-класи, заняття з елементами тренінгу, арт-квести, віртуальні подорожі, аукціони педагогічних ідей, педагогічні посиденьки.
     У поточному навчальному році керівники гуртків брали участь у конкурсах:
– Обласний етап Всеукраїнського конкурсу на  кращу  методичну розробку з художньо-технічної творчості серед педагогів закладів позашкільної освіти у 2018 році з роботою «Джинс. Використання текстильних матеріалів на заняттях гуртків художньо-технічного профілю» (І місце – Доброва Л.Л.)

       – Обласний етап Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності «Джерело творчості – 2018» (ІІ місце – Доброва Л.Л.)

       – Обласний етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для  позашкільних закладів системи освіти за навчально-методичний посібник для гуртків науково-технічного напряму  «Скрапбукінг – як сучасний вид ручної творчості» (ІІІ місце – Нужна К.В.)

            Аналіз науково-методичної роботи дає зробити висновок, що робота педагогічного колективу закладу в цілому була стабільною. Проте у наступному навчальному році варто продовжувати працювати над активізацією ініціативи керівників гуртків у розповсюдженні свого педагогічного досвіду шляхом публікацій у фахових виданнях та Інтернет-ресурсах, підняти рівень науково-методичних розробок, покращити організацію науково-дослідницької роботи.

            Атестація педагогічних працівників ЦНТТУМ.


            У закладі наявні накази про створення спільної атестаційної комісії. Складений план та тематика засідань атестаційної комісії, на яких розглядаються заяви педпрацівників на позачергову атестацію, досвіди роботи керівників, що атестуються. Графіки засідань атестаційної комісії та протоколи засідань співпадають. Секретар атестаційної комісії дотримується нормативних вимог щодо ведення протоколів: вони пронумеровані, скріплені печаткою, у наявності результати таємного голосування. У позашкільному закладі є графіки проведення атестації на кожного педпрацівника, який атестується.
            У закладі складені перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та перспективний план атестації педагогічних працівників. Він постійно коригується з врахуванням прийняття та звільнення педагогічних працівників, їх права на позачергову атестацію, перенесення чергової атестації, необхідностей атестувати ще не атестованих працівників.
            Згідно з перспективним планом атестації, у поточному навчальному році у закладі атестувалися: Луковський Р.В., Нужна К.В. та Сербенюк І.В. – керівники гуртків. На підставі рішень атестаційної комісії закладу (протокол № 4 від 26.03.2019) всі керівники гуртків, які атестувалися відповідають займаним посадам.
Луковському Р.В., Нужній К.В. та Сербенюк І.В. встановлено 11 тарифний розряд.
            Директором та методистом ведеться протягом кожного навчального року Книга моніторингу якості освітнього процесу, яка містить наступні розділи, що стосуються організації роботи з кадрами: написання навчально-тематичних планів керівниками гуртків; календарно-тематичне планування роботи керівників гуртків; ущільнення навчальних програм керівниками гуртків; ведення керівниками гуртків журналів гурткової роботи; виконання навчальних програм керівниками гуртків; участь у громадських заходах та виконання громадських доручень працівниками закладу; чергування працівників під час проведення внутрішніх заходів; підготовка до внутрішніх, міських, обласних та всеукраїнських заходів за напрямками роботи; рейтинг участі керівників гуртків та вихованців у внутрішніх, міських, обласних та всеукраїнських заходах; нагородження працівників закладу протягом навчального року; стимулювання та заохочення працівників БДЮТ грамотами та подяками; здійснення контролю за роботою педагогів, які атестуються в навчальному році; контроль за роботою молодих та новопризначених керівників гуртків; ведення трудових книжок. Книга містить вичерпну інформацію. Контроль адміністрацією закладу здійснюється систематично.


            Накази з основних та кадрових питань видаються та реєструються своєчасно, відповідно до встановлених нормативів. Уся ділова документація з кадрових питань та організації роботи з кадрами в закладі має свої номенклатурні номери та сталий порядок їх розміщення. Документація нумерується впродовж календарного року. Усі накази мають відмітку про ознайомлення працівників.
            Папка з журналами реєстрації тимчасової непрацездатності працівників та обліку листів непрацездатності містить інформаційну таблицю страхового стажу працівників ЦНТТУМ. Положення про комісію із соціального страхування установи, Витяг із Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (зі змінами та доповненнями), протоколи засідань комісії із соціального страхування, зразки актів про розслідування обставин нещасних випадків.
Журнал реєстрації тимчасової непрацездатності працівників містить відомості про період тимчасової непрацездатності працівників закладу, кількості днів, що підлягають оплаті та місяць, в якому працівник перебував на лікарняному. Журнал обліку листів непрацездатності містить інформацію про номер лікарняного листа працівника закладу, період тимчасової непрацездатності та примітку (дата прийняття лікарняного листа уповноваженою особою закладу, завірена підписом власника листа непрацездатності).


            Папка з планування щорічних основних відпусток працівників ЦНТТУМ містить графік-планування основних щорічних відпусток, періоди роботи працівників для написання заяв на основні відпустки, графік про основні, соціальні та додаткові відпустки.
У закладі ведеться банк даних стимулювання та заохочення працівників грамотами та подяками.
            Комплектацію закладу кадрами здійснює директор. При підборі нових кадрів враховується фахова освіта, характеристики, особисті якості, працездатність претендента на посаду. Відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку працівників станом на 30.05.2019 у закладі наявні вакансії: 26 годин керівників. Інформація про вакансії систематично направляється до управління освіти Первомайської міської ради та розміщена на офіційному сайті закладу.
            Протягом останніх трьох років спостерігається підвищення освітнього рівня педагогічних працівників закладу шляхом здобуття ними вищої педагогічної освіти. Станом на 01.01.2019 у закладі працюють 8 педагогічних працівників з повною вищою, 1 – з базовою вищою освітою, 2 – з неповною вищою та 1 педагог із середньою.
            У закладі середній вік педпрацівників у 2016 році становить 44,8 років, у 2017 році – 41,4 роки, у 2018 році – 42 роки.      Відсоток педагогічних працівників за стажем роботи за звітний період становить: до 3-х років – 28,1 %, 3-10 років – 28,1 %, 10-20 років – 18,8 %, більше 20 років – 25 %.Протягом 2018-2019 навчального року пройшли навчання та перевірку знань:
– з питань пожежної безпеки: директор Сербенюк І.В та завгосп Луковська В.О. (березень 2019 року).

– з питань цивільного захисту  методист Доброва Л.Л. (березень 2019 року).
Зміцнення матеріально-технічної бази.

            Відповідно до перспективного плану щороку адміністрацією закладу аналізується, удосконалюється та оновлюється матеріально-технічна база закладу. Сучасний процес інформатизації освіти потребує впровадження інформаційних технологій у навчання та виховання, а також в управління навчальним закладом. У закладі комп’ютер став невід’ємною частиною робочого місця директора, методиста. Ділова документація в закладі оформлюється за допомогою комп’ютерної техніки.


            90 % педагогічних працівників закладу постійно використовують у своїй роботі комп’ютерну техніку. В закладі створюється база даних на кожного вихованця. Застосування комп’ютерних технологій дає змогу впорядкувати облік та обробку інформації, удосконалити систему ведення документації. Протягом останніх десяти років календарно-тематичне планування всі керівники гуртків здійснюють за допомогою комп’ютера. З підключенням ЦНТТУМ до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти, вчасно ознайомлюватись з новими документами МОН, і навіть з їх проектами, знаходити методичні рекомендації та програми, підбирати фонограми, знайомитись з досвідом роботи в різних напрямках освітньої діяльності. Відповідно до статутної діяльності ЦНТТУМ фінансування здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти.

            Відповідно до Типового переліку та до потреб заклад обладнано меблями на 80 % та технічними засобами навчання на 70 %.
На постійному контролі в закладі питання охорони здоров’я та ТБ. Це питання щомісяця розглядається на нарадах при директорові. Керівники гуртків та методист  проводяйть бесіди з учасниками освітнього процесу. Здійснюється контроль за санітарно-гігієнічним станом приміщень.
Результативність роботи колективу за 2018-2019 роки дала можливість:
• зберегти мережу ЦНТТУМ;
• підвищити результативність освітнього процесу та рівень організації роботи позашкільного начального закладу;
• покращити програмно-методичне забезпечення;
• зміцнити матеріально-технічну базу;
• забезпечити соціальний захист учасників освітнього процесу.

Наші плани на майбутнє:
• збереження мережі гуртків, з метою створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку вихованців;
• осучаснення навчального процесу;
• зміцнення матеріальної бази;
• розширення та відродження мережі гуртків науково-технічного напрямку відповідно до потреб та інтересів школярів;
• перехід від роботи в гуртках у роботи в студіях;
• поліпшення співпраці з позашкільними закладами України;
• співпраця позашкільного закладу з громадськими та науковими установами.

            Особливі слова подяки мені хотілось би висловити батькам наших вихованців. Дякую вам за підтримку нашого закладу.
            Дякую всім працівникам Первомайського центру науково-технічної творчості за результативну, плідну роботу та за Ваші особисті внески в розвиток позашкільної освіти міста. Бажаю Вам невичерпної енергії, здійснення всіх задумів та творчих починань, успіхів у Вашій роботі! Нехай Вам завжди щастить, щоб гарний настрій і бадьорість, надія і віра, любов і радість були Вашими постійними супутниками, а велика духовна сила, оптимізм та впевненість у майбутньому супроводжували усі починання.

Від stantsiya

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.