Управління освіти Первомайської міської ради Миколаївської області

Центр науково-технічної творчості учнівської молоді

55213 м.Первомайськ, вул.Грушевського, 10   тел. 4-32-40

 

 НАКАЗ

 

30.04.2018                                                                                                                                 № 40

 

Про підсумки проведення методичних

заходів «Декади педагогічної майстерності»

в  ЦНТТУМ у 2018 році

 

          Відповідно до плану роботи Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді на 2018 рік та на виконання наказів ЦНТТУМ від 22.03.2018 № 27 «Про проведення методичних заходів та конкурсів професійної майстерності «Декади педагогічної майстерності» в ЦНТТУМ у 2018 році», 31.03.2018 № 29 «Про проведення «Тижня дизайнера» в ЦНТТУМ», з метою підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, впровадження в практику роботи педагогічного колективу закладу інноваційних систем та технологій, елементів особистісно-зорієнтованого навчання, поширення досвіду роботи досвідчених керівників гуртків, у період з 16.04 по 30.04.2018 року було проведено декаду педагогічної майстерності та тиждень дизайнера.

Декада розпочалась з ознайомлення педагогічних працівників з новинками методичної літератури. Керівники гуртків мали змогу ознайомитися з педагогічними технологіями на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу, з технологією на основі активізації та інтенсифікації діяльності вихованців.

            Під час проведення відкритих заходів усі педагоги продемонстрували глибокі знання матеріалу з навчальних дисциплін, що вони викладають, розуміння змісту і вимог навчальних програм, знання методики викладання тієї чи іншої галузі знань, володіння методами організації діяльності, що забезпечують засвоєння матеріалу вихованцями.

            На заняттях керівники гуртків використовували як традиційні методи й форми роботи такі, як фронтальне опитування, бесіда, розповідь, ілюстраціями, демонстрація, показ, практичні завдання – залежно від специфіки матеріалу, який засвоюється, так і інноваційні: «мозковий штурм», «асоціативний кущ», проблемна ситуація, робота в парах і у групах, взаємонавчання, дискусія, ситуаційно-рольові ігри, тощо. Як правило, всі ці форми і методи роботи під час проведення занять чергувалися, вміло поєднувалися, що забезпечило успішне виконання завдань: розвиваючих, дидактичних та виховних.

            Педагоги відповідально поставилися до підготовки занять, правильно визначали тип заняття та спланували його хід, структуру; добирали змістовний науковий, додатковий матеріал з різних джерел, значну кількість наочних, відео матеріалів; виготовляли достатню кількість роздаткового матеріалу, планували роботу з довідковою літературою, метою активізації і навчальної діяльності школярів, виховання у них цікавості до процесу пізнання, формування у дітей бажання вчитися, відповідального ставлення до навчальної праці.

            Варто також відзначити демократичний стиль спілкування і взаємин, атмосферу порозуміння між усіма учасниками освітнього процесу – сприятливі умови для досягнення позитивних результатів у процесі навчання і виховання учнів.

            Найкращими серед проведених відкритих занять варто назвати керівників: Баранську О.А., Доброву Л.Л. та Нужну К.В. 

             Завершилась декада проведенням засідання методичного об’єднання, на якому педагогічні працівники обмінялись думками щодо використання інтерактивних методик та технологій, проведення нестандартних занять, самопідготовок, виховних заходів та  прийшли до висновку, що формуванням особистості є створення та розв’язування проблемних ситуацій, використання інтерактивних методів навчання з раціональним поєднанням індивідуальної, групової і фронтальної видів робіт, роботи в парах, малих групах, створення нестандартних ситуацій, близьких до життєвих, удосконалення вмінь учнів у виборі потрібних джерел інформації та використання додаткової літератури.

            Проведена в період декади робота сприяла професійно – фаховому зростанню педагогічних працівників, розвитку їх творчого потенціалу, досягненню більш високих показників якості особистісного розвитку учнів, а головне – надала можливість здійснювати порівняльний аналіз своєї роботи з роботою педагогічних працівників методичного об’єднання.

            На основі вищевикладеного     

НАКАЗУЮ:

  1. Визнати роботу керівників гуртків під час проведення декади результативною.

2  Методисту, Добровій Л.Л.:

2.1. Сприяти активізації використання інтерактивних методик, прийомів під час організації освітнього процесу.

                                                                                                                              Термін: постійно

2.2. Систематизувати і оформити матеріали декади в окрему папку 

                                                                                                               Термін: до 11.05.2018 року

  1. Керівнику методичного об’єднання Кравченко О.В.:

3.1. Забезпечити висвітлення цікавих знахідок, творчості педагогічних  працівників з використання інтерактивних методик, з формування художніх компетентностей у методичних бюлетенях.

                                                                             Термін: протягом 2018-2019 навчального року

  1. Керівникам гуртків:

4.1. Урізноманітнити види творчих робіт.

                                                                                                                              Термін: постійно

4.2. Поширити практику проведення нестандартних занять, самопідготовок, виховних заходів.

                                                                                                                              Термін: постійно

4.3. Активніше використовувати творчий потенціал вихованців, підвищувати рівень пізнавальної активності.

                                                                                                                              Термін: постійно

  1. Контроль за виконанням наказу покласти на методиста Доброву Л.Л.

Від stantsiya

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.