Орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання

освітніх і управлінських процесів ЦНТТУМ

 

 

Вимога/правило

 

Критерії оцінювання

 

Індикатори оцінювання

 

Методи збору інформації

 

 

1 2 3 4 5
1. Напрям оцінювання «Освітнє середовище закладу позашкільної освіти»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Наявність необхідних ресурсів для створення освітнього середовища

 

 

 

 

1.1.1. Матеріально-технічна база ЗПО відповідає його типу та напряму(ам) позашкільної освіти, який(і) він забезпечує

 

 

 

 

1.1.1.1. У ЗПО є приміщення, споруди, земельні ділянки, обладнання (у тому числі орендовані на умовах договору оренди чи угоди про співпрацю), необхідні для реалізації освітньої і навчальних програм відповідно до типу ЗПО та напряму(ам) позашкільної освіти, який(і) він забезпечує 1. Вивчення документації

2. Спостереження (освітнє середовище)

 

1.1.1.2. ЗПО забезпечений навчальними, наочними посібниками і технічними засобами навчання відповідно до освітньої та навчальних програм 1. Спостереження (освітнє середовище)

2. Опитування (анкетування педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів, здобувачів освіти, батьків)

1.2. Створення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці

 

 

 

 

1.2.1. Освітнє середовище ЗПО безпечне

 

 

 

 

 

1.2.1.1. Територія та приміщення ЗПО є безпечними 1. Спостереження (освітнє середовище).

2. Опитування (анкетування педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів, здобувачів освіти, батьків)

1.2.1.2. У ЗПО забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних  та протипожежних норм 1. Вивчення документації

2. Спостереження (освітнє середовище)

3. Опитування (анкетування здобувачів освіти, батьків)

1.2.1.3. У ЗПО проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій 1.Вивчення документації

2.Опитування (анкетування педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів, здобувачів освіти, батьків)

1.2.1.4. Учасники освітнього та/або навчально-тренувального процесу дотримуються правил безпеки життєдіяльності, охорони праці, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій 1.Вивчення документації.

2.Опитування (анкетування здобувачів освіти, педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів)

3.Спостереження (освітнє середовище)

1.2.1.5. У разі нещасного випадку педагогічні працівники та/або тренери-викладачі та керівництво ЗПО діють у встановленому законодавством порядку 1. Вивчення документації

2. Опитування (анкетування педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів)

 1.2.1.6. У ЗПО формуються навички здорового способу життя 1. Вивчення документації

2. Опитування (анкетування здобувачів освіти, педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів, батьків)

3.Спостереження (освітнє середовище)

1.2.2. Освітнє середовище ЗПО вільне від будь-яких форм насильства 1.2.2.1. У ЗПО реалізуються заходи із запобігання будь-яким формам насильства, булінгу (цькування) учасників освітнього та/або навчально-тренувального процесу 1. Вивчення документації

2. Опитування (анкетування здобувачів освіти, педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів, батьків)

1.2.2.2. Частка учасників освітнього та/або навчально-тренувального процесу, які вважають освітнє середовище вільним від будь-яких форм насильства Опитування (анкетування здобувачів освіти, педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів, батьків)
1.3. Створення  інклюзивного освітнього середовища

 

 

 

1.3.1. Приміщення та територія ЗПО облаштовані  з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування 1.3.1.1. У ЗПО забезпечується доступність будівель та приміщень відповідно до його типу та  напряму(ів) позашкільної освіти Спостереження (освітнє середовище)
1.3.1.2.  У ЗПО створені належні умови для дітей з особливими освітніми потребами

(за потреби)

1. Вивчення документації.

2. Спостереження (освітнє середовище, навчальні та/або навчально-тренувальні заняття)

1.3.1.3. ЗПО взаємодіє з батьками дітей із особливими освітніми потребами  (за потреби) 1. Вивчення документації.

2. Опитування (анкетування чи інтерв’ю з  батьками дітей з особливими освітніми потребами)

2.  Напрям оцінювання «Система оцінювання здобувачів освіти»
2.1.  Наявність системи оцінювання здобувачів освіти, яка забезпечує справедливе, об’єктивне оцінювання 2.1.1. Здобувачі освіти отримують інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання результатів навчання 2.1.1.1. Частка здобувачів освіти, які в ЗПО отримують інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчання Опитування (анкетування здобувачів освіти, педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів)
2.1.2. Здобувачі освіти  вважають оцінювання результатів навчання справедливим, об’єктивним 2.1.2.1. Частка здобувачів освіти, які вважають оцінювання результатів їх навчання у ЗПО справедливим, об’єктивним Опитування (анкетування здобувачів освіти, педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів)
2.2. Оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти 2.2.1. Досягнення здобувачів освіти

 

 

2.2.1.1. Частка здобувачів освіти, які брали участь у заходах на рівні ЗПО, територіальної громади, області (відповідно до напряму (ів) позашкільної освіти) 1. Вивчення документації

2. Опитування (анкетування педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів, здобувачів освіти, батьків)

2.2.1.2. Частка здобувачів освіти, які брали участь у заходах  всеукраїнського та міжнародного рівнів (відповідно до напряму (ів) позашкільної освіти) 1. Вивчення документації

2. Опитування (анкетування педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів, здобувачів освіти, батьків)

2.2.1.3. Частка колективів у ЗПО, що мають почесні звання (для закладів художньо-естетичного напряму) та/або частка  здобувачів освіти, які мають спортивну кваліфікацію, отримали спортивні розряди і звання (для закладів туристсько-краєзнавчого, науково-технічного, фізкультурно-спортивного (спортивного) напрямів), інші відзнаки і нагороди 1. Вивчення документації

2. Опитування (анкетування батьків)

2.2.1.4. Частка здобувачів освіти, які отримали у ЗПО документи про позашкільну освіту Вивчення документації
3. Напрям оцінювання «Педагогічна діяльність педагогічних працівників та/або навчально-тренувальна  і спортивна робота тренерів-викладачів»
3.1. Ефективність педагогічної діяльності педагогічних працівників та/або навчально-тренувальної і спортивної роботи тренерів-викладачів ЗПО 3.1.1. Забезпечення якості освітнього та/або навчально-тренувального процесу педагогічними працівниками та/або тренерами-викладачами 3.1.1.1. Наявність та стан ведення педагогічними працівниками та/або тренерами-викладачами ділової документації (журналів обліку роботи гуртка, групи, класу тощо). Освітній та/або навчально-

тренувальний процес здійснюється відповідно до освітньої програми, навчального плану, навчальних програм для гуртків, груп,  секцій, інших творчих об’єднань,  навчальних дисциплін (предметів), видів спорту (для спеціалізованих ЗПО)

1. Вивчення документації

2. Спостереження (навчальне та/або навчально-тренувальне заняття)

3. Опитування (анкетування педагогічних працівників та /або тренерів- викладачів)

3.1.1.2. Педагогічні працівники та/або тренери-викладачі навчають, виховують, розвивають здібності здобувачів освіти у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, надають  первинні професійні знання, вміння і навички, необхідні для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності 1. Вивчення документації

2. Опитування (анкетування  педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів, здобувачів освіти)

3.Спостереження (навчальне та/або навчально-тренувальне заняття)

 

 

3.1.1.3. Частка педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів, які в освітньому                                 та/або навчально-тренувальному процесі використовують сучасні підходи, методики та технології 1.Спостереження (навчальні та/або навчально-тренувальні заняття)

2. Опитування (анкетування педагогічних працівників та /або тренерів- викладачів, здобувачів освіти)

3.1.1.4. Педагогічні працівники, тренери- викладачі реалізують експериментальні освітні

програми, навчальні плани

 

1. Вивчення документації

2. Спостереження (навчальне та/або навчально-тренувальне заняття)

3. Опитування (анкетування педагогічних працівників та /або тренерів- викладачів)

3.1.2. Організація інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи та/або навчально-тренувальної і спортивної роботи 3.1.2.1. Використання в освітньому                       та/або навчально-тренувальному процесі інформаційно-методичних матеріалів, підготовка та оприлюднення власної фахової інформації 1.  Спостереження (навчальні та/або навчально-тренувальні заняття)

2. Опитування (анкетування  педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів)

3.1.2.2. Стан реалізації плану організаційно-масової роботи та/або навчально-тренувальної і спортивної роботи відповідно до напряму позашкільної освіти 1. Вивчення документації

2.Опитування (анкетування педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів)

3.1.3 Співробітництво педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів 3.1.3.1. Педагогічні працівники та/або тренери-викладачі співпрацюють з батьками здобувачів освіти Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів)
3.1.3.2. Педагогічні працівники та/або тренери-викладачі співпрацюють з представниками закладів освіти, громадських організацій Опитування (анкетування  батьків, педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів)
  3.2. Підвищення професійного рівня педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів  ЗПО 3.2.1. Забезпечення педагогічними працівниками та/або тренерами-викладачами постійного підвищення своєї кваліфікації 3.2.1.1. Наявність документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів Вивчення документації.

 

3.2.1.2. Дотримання вимог законодавства під час атестації педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів Вивчення документації
3.2.1.3. Частка педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів, які обирали  різні форми  і напрями підвищення рівня своєї професійної майстерності 1. Вивчення документації.

2. Опитування (анкетування  педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів)

3.2.1.4. Частка педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів, які брали участь у фахових конкурсах професійної майстерності, змаганнях тощо 1. Вивчення документації.

2. Опитування (анкетування  педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів)

3.2.1.5. Частка педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів, які мають відзнаки, нагороди, звання Вивчення документації
4. Напрям оцінювання «Управлінська діяльність»
4.1. Організаційно-правові засади діяльності ЗПО 4.1.1. Керівництво ЗПО забезпечує організацію управлінської діяльності 4.1.1.1. Установчі документи  ЗПО відповідають законодавству Вивчення документації
4.1.1.2. У ЗПО створено внутрішню систему забезпечення якості освіти 1. Вивчення документації.

2. Опитування (анкетування педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів, здобувачів освіти)

4.1.1.3. Планування роботи ЗПО відповідає статуту,  особливостям (типу і напряму (ів) позашкільної освіти), умовам його діяльності Вивчення документації
4.1.1.4. Керівник та колегіальні органи управління ЗПО аналізують реалізацію планів роботи, коригують їх у разі потреби Вивчення документації
4.1.1.5. Структура ЗПО, мережа гуртків, секцій, інших організаційних форм відповідають статуту закладу освіти Вивчення документації
4.1.1.6. Режим роботи ЗПО та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти Вивчення документації
4.1.1.7. Наповнюваність гуртків, груп, секцій та інших творчих об’єднань відповідають встановленим нормативам Вивчення документації
4.1.1.8. Динаміка мережі гуртків, груп, секцій та інших творчих об’єднань ЗПО, кількості здобувачів освіти  Вивчення документації
4.1.1.9. Сформованість та дієвість роботи органів громадського самоврядування ЗПО 1. Вивчення документації.

2. Опитування (анкетування педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів, батьків)

4.1.1.10. Співпраця з науковими, культурно-просвітницькими, фізкультурно-

оздоровчими (спортивними) установами, іншими закладами освіти, громадськими об’єднаннями

1.Вивчення документації.

2. Опитування (анкетування педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів, батьків)

4.1.2. Керівництво ЗПО  забезпечує ефективність кадрової політики 4.1.2.1. ЗПО забезпечений педагогічними працівниками та/або тренерами-викладачами відповідно до штатного розпису  Вивчення документації

 

 

4.1.2.2. Освіта, рівень професійної підготовки педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів ЗПО відповідають вимогам законодавства  Вивчення документації

 

4.1.2.3. Керівництво ЗПО застосовує заходи матеріального та морального заохочення до працівників 1. Вивчення документації.

2. Опитування (анкетування педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів)

4.1.2.4. Керівництво ЗПО створює умови для підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів 1. Вивчення документації.

2. Опитування (анкетування педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів)

4.1.3 Керівництво ЗПО забезпечує прозорість та інформаційну відкритість закладу 4.1.3.1. Керівництво ЗПО оприлюднює інформацію про заклад на власному вебсайті або на вебсайті засновника 1. . Опитування (анкетування педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів, батьків)

2. Спостереження (освітнє середовище)

  4.2. Формування та забезпечення академічної доброчесності 4.2.1. Впровадження академічної доброчесності у ЗПО 4.2.1.1. Керівництво ЗПО забезпечує реалізацію заходів щодо формування академічної доброчесності та протидії фактам її порушення 1. Вивчення документації

2. Опитування (анкетування здобувачів освіти, педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів, здобувачів освіти)

4.2.1.2. Частка педагогічних працівників і здобувачів освіти, які поінформовані щодо дотримання академічної доброчесності  Опитування (анкетування педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів, здобувачів освіти)

 

____________________________________________________________

Від stantsiya

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.