Положення премія загальна 2022 н.р.

Премія педагогів 2022 н.р.

Положення

про преміювання педагогічних працівників

Первомайського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді

 

Преміювання  педагогічних працівників Первомайського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді здійснюється з метою матеріального стимулювання працівників закладу за сумлінну працю та зразкове  виконання службових обов’язків

Положення    про   преміювання    розроблене   на   підставі   статті  98   КЗпП України, Закону України від 24.03.1995  № 108/95-ВП “Про оплату праці”, постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002    № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” зі змінами та доповненнями

 1. Порядок преміювання:

–   преміювання працівників здійснюється в межах кошторису закладу;

–   керівник закладу оцінює роботу працівників за результатами навчального року, на підставі висновків розподіляє суми премії;

–   розмір премій погоджується з профспілковим комітетом;

–   працівник може бути позбавлений премії за відсутність творчості та ініціативи, невиконання службових обов’язків, прогули та інше порушення трудової дисципліни.    Виплата премії виплачується на підставі наказу керівника закладу.

 1. Умови виплати премії:

–   за сумлінну працю, ефективність трудової діяльності;

–   за організацію роботи по впровадженню новацій в роботі;

–   за сумлінне виконання правил внутрішнього розпорядку, Положень колективного договору, виконання режиму роботи, виконання наказів та розпоряджень адміністрації;

–   за активність у громадських роботах;

–   дотримання правил охорони праці та техніки безпеки;

–   дотримання закріпленого приміщення у належному санітарно-гігієничному стані;

–  особистий внесок у збереження та розвиток матеріальної бази;

–   внесення раціональних пропозицій, що дають значний економічний ефект.

 

   

Положення

про виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків 

Первомайського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді

 

Це положення розроблене відповідно до вимог Порядку № 898 від 05.06.2000 р. І поширюється на педагогічних працівників Первомайського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, крім тих, що працюють за сумісництвом у межах фонду заробітної плати.

 1. Порядок надання щорічної грошової винагороди:
 • Щорічна грошова винагорода пед. працівників закладу здійснюється за рахунок коштів, виділених згідно ст. 57 Закону України “Про освіту….”.
 • Керівник закладу оцінює роботу пед. працівників за результатами навчального року, на підставі висновків розподіляє суми грошових винагород.
 • Розмір грошових винагород погоджується з профспілковим комітетом, але не може перевищу­вати одного посадового окладу.
 • Працівник може бути позбавлений грошової винагороди за відсутність творчості та ініціативи, невиконання навчальних планів, неякісна підготовка до уроків, прогули та інше порушення трудової дисципліни.
 • Виплата грошової винагороди виплачується на підставі наказу керівника закладу.
 • Одноразова грошова винагорода нараховується на посадовий оклад або ставку
  заробітної плати з урахуванням підвищень, які впливають на розмір ставки або окладу.
 1. Умови нарахування щорічної грошової винагороди:

1) Підрахувати кількість балів кожного педагога за критеріями:

 • Особистий внесок у розвиток матеріальної бази закладу (спонсорська допомога, економія коштів)….……………………………………………………………….. 1-100 балів.
 • Стаж роботи…до 3р. – 50 бал., до 5р. – 65 бал., до 8р. – 80 бал., до 10р. – 95 бал., 10р. і більше – 100 бал.
 • Висвітлення діяльності у ЗМІ …….……2/4 бали – стаття в укр./міжнар. друков. орган.
 • Виступи на ТВ ………………………….3/5балів – виступи на укр./міжнар. каналах ТВ
 • Громадські доручення ……………………тимчасові – 5 балів, довгострокові – 20 балів
 • Участь у методичних заходах, семінарах, МО ………………………………. .… 5 балів.
 • Участь у профконкурсах ………………………………………………………….10 балів.
 • Досягнення (грамоти, подяки, призові місця особисті та вихованців) :

Звання КМС – 21 бал; міжнародний рівень: І місце –  20 балів, ІІ місце – 19 балів, ІІІ місце – 18 балів, грамота за участь – 17 балів, подяка – 16 балів; всеукраїнський рівень: І місце –  15 балів, ІІ місце – 14 балів, ІІІ місце –  13 балів, грамота за участь – 12 балів, подяка – 11 балів; обласний рівень: І місце – 10 балів, ІІ місце – 9 балів, ІІІ місце –  8 балів, грамота за участь – 7 балів, подяка – 6 балів; міський рівень: І місце – 5  балів, ІІ місце – 4 бали, ІІІ місце – 3 бали, грамота за участь – 2 бали, подяка – 1 бал.

2) Вивести загальну суму балів педагогічного колективу.

3) Знайти коефіцієнт преміювання: поділити загальну суму даної премії на загальну суму балів педагогічного колективу.

4) Поіменне нарахування премії: помножити кількість балів конкретного працівника на коефіцієнт преміювання.

 

Грошова винагорода не може бути виплаченою:

– якщо працівник допустив антипедагогічні дії;

– допустив порушення виконавчої та трудової дисципліни;

– має дисциплінарні стягнення, які не скасовані протягом року.

 

Розмір грошової винагороди визначається :

 

– з урахуванням особистого вкладу та відповідно до рейтингових показників;

– розмір винагороди зменшується на 20 %, якщо дисциплінарне стягнення знято

достроково;

– на 10 %, якщо педагогічний працівник допустив одноразове серйозне порушення у питаннях виконавчої дисципліни.

 

Від stantsiya

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.