Звіт директора

звіт директора 2023

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЦНТТУМ СЕРБЕНЮК І.В.
ЗА 2016 – 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Працюю директором в Первомайському ЦНТТУМ з грудня 2016 року, тому для мене це перший звіт як директора закладу. Свою професійну діяльність здійснюю, керуючись Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», статутом ЦНТТУМ, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та планом роботи на 2017 рік.
Вважаю, що завдання, які ставились на 2016-2017 н.р., максимально реалізовані. За період навчального року опрацьовано 92 вхідних та 54 вихідних документи, видано 46 кадрових та 64 накази із основної діяльності, з яких 11 аналітичних.
Педагогічний колектив Центру – це 9 основних працівників та 2 сумісники, які працюють над науково-методичною проблемою: «Впровадження інноваційних педагогічних технологій через актуалізацію питань формування соціального досвіду вихованців».
В ЦНТТУМ сформувався постійний творчий колектив педагогів, об’єднаних однією ідеєю, відповідальністю за справу розвитку позашкільного закладу. Самоосвіта педагогічних працівників закладу включає підвищення рівня знань за фахом, загальної та професійної культури, участь у фахових конкурсах, проведення відкритих занять, участь у методичній роботі закладу. Перемога керівників гуртків ЦНТТУМ у обласному етапі конкурсу науково-методичних розробок у 2016 році з роботами «Джинс. Виготовлення сувенірів з текстилю на заняттях гуртка художньо технічного напрямку» ( кер. Доброва Л.Л.) та «Використання проектної технології на заняттях судномодельного гуртка» ( кер. Савва А.Ю.) , де вони посіли відповідно І та ІІІ місце, є тому підтвердженням.
Впровадження інформаційних технологій навчання – це невід’ємна складова науково-технічного закладу, особливо судно- та авіамодельних гуртків. Допрофесійне навчання відбувається в гуртках як спортивно-технічного, так і художньо-технічного профілю, що суттєво збільшує у майбутньому обрання професій технічного спрямування. Тож педагогічний колектив зосередив увагу саме на впровадженні методу проектів, який найбільше підходить до позашкільної освіти.
За час моєї роботи у закладі було проведено 2 педради, 3 методичні ради, 2 методоб’єднання, відвідано 28 занять, а також 16 виховних та відкритих заходів, які були проведені на достатньому рівні: 12 занять (кер.гуртків Луковська В.О., Луковський Р.В., Чистов І.М., Архіпова Т.Г.) високому рівні: 16 педагоги (Савва А.Ю., Нужна К.В., Мітрашевський А.В., Доброва Л.Л., Баранська О.А.) У ході контролю освітнього процесу у Центрі було вивчено 13 тематичних питань, що знайшли відображення у наказах.
Для підвищення ефективності освітнього процесу в Центрі здійснюється громадське управління, що складається з таких структурних підрозділів: загальних зборів, ради закладу, педагогічної ради, методичних об’єднань, учнівської ради. Формулюючи Концепцію Первомайського ЦНТТУМ, можу сказати, що наш центр – це заклад, який формує в учнів життєві компетенції.
Основні методичні заходи цього року такі: міський семінар керівних кадрів ПНЗ, тиждень дизайнера, змагання на кубок пам’яті Б.Я. Невельського, виступи авіа- та судномоделістів на обласних та Всеукраїнських змаганнях, відкриті змагання «Крижані перегони», флешмоб, приурочений Дню Святого Валентина, виставки та екскурсії.
Так, в закладі охоплено освітнім процесом 686 вихованців віком 5 до 18 років. Профілі гуртків відповідають запитам учнів та їх батьків . У 2016-2017 роках збільшилась кількість дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей. Слід зазначити, що 119 вихованців ЦНТТУМ взяли участь у міських, обласних та Всеукраїнських конкурсах, виставках, змаганнях. Відповідно у міських заходах – 72 перемоги, в обласних – 32 перемоги, у Всеукраїнських – 25 перемог, всього 129 призових місць.
Найвищим здобутком року визнано отримання посвідчень Кандидатів у майстри спорту України у 2016 році такими вихованцями: Корнєв Іван, Голобородько Ігор та Голобородько Богдан – вихованців судномодельного гуртка (керівник Мітрашевський Андрій Вікторович).
Робота учнівського самоврядування забезпечує педагогічному колективу надійну підтримку та свіжі ідеї. В ЦНТТУМ систематично випускається друкований орган учнівського самоврядування – газета «РМ» (вічний двигун), яка в цьому навчальному році посіла ІІ місце серед загальношкільних та позашкільних закладів міста.
Висвітлення діяльності закладу в засобах масової інформації – це передусім робота над іміджем Центру. В цьому році було надруковано 7 статей в міських газетах, 5 – у всеукраїнських журналах, WEB ресурс 21 сторінка, 8 – відео репортажів.
Щодо оприбуткування, то у 2016-2017 н.р. було залучено 17740 грн. істотно збільшили свої витрати керівників гуртків на придбання комплектуючих деталей та благоустрій закладу.
До проблем закладу відноситься:
1. Потреба капітального ремонту приміщення закладу, цокольної прибудови на філії «Фрегат», ремонту станків, заміна вхідних залізних сходів на безпечні.
2. Неможливе належне утримання навчально-методичної та матеріально-технічної бази через відсутність достатнього фінансування
3. Низький рівень комп’ютеризації закладу.
4. Удосконалення системи роботи з дітьми різних соціальних категорій.
5. Відсутність завідуючого господарством та робітника з обслуговування Центру.
Шляхи вирішення проблем:
• Покращення співпраці зі ЗМІ для реклами закладу.
• Залучення батьків до освітнього процесу.
• Вдосконалення менеджменту освітніх послуг закладу.
• Покращення співпраці з громадськістю та підприємствами міста.
• Розширення кола участі закладу в освітніх фахових конкурсах.
• Збільшення обсягу спонсорської допомоги.
• Вдосконалення менеджерської діяльності серед керівників гуртків.
• Клопотання про збільшення фінансування для повноцінної роботи гуртків.
• Зміни у штатному розписі закладу.
На 2017-2018 н.р. визначено нові завдання:
• покращити систему внутрішнього контролю з боку адміністрації шляхом збільшення відвідування занять;
• підвищити ефективність освітнього процесу та роботи з обдарованими дітьми шляхом удосконалення методичної та самооосвітньої роботи педагогів;
• покращення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу шляхом залучення позабюджетних коштів, розбудови ефективної системи соціального партнерства;
• оптимізація мережі гуртків науково-технічного профілю;
• систематичне застосування в навчально-виховному процесі сучасних технологій навчання;
• формування позитивного іміджу ЦНТТУМ через інформаційне поле та учасників навчально-виховного процесу;
• розширення ролі батьківської громади та учнівського самоврядування.
Звичайно, багато чого зроблено, проведено, але, разом із тим, ще є багато проблем, які потрібно вирішувати, над якими потрібно працювати. І колектив ЦНТТУМ завжди готовий плідно працювати. Про наші сподівання скажу одне: ми хочемо бути гідними нащадками своїх наставників, які в далекому 38 році стали призерами в Нью-Йорку.

 

Звіт директора за 2017-2018

Звіт директора за 2018-2019

Звіт директора за 2019-2020 н.р.

Звіт директора за 2020-2021 н.р.

Звіт директора за 2021- 2022 н.р.