ПРАВИЛА

прийому вихованців до Первомайського центру

науково-технічної творчості учнівської молоді

 

І. Загальні положення

1.1. Дані Правила регламентують прийом дітей до Первомайського центру

науково-технічної творчості учнівської молоді.

1.2.Правила прийому розроблені відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, Статуту ЦНТТУМ, з метою дотримання прав дітей на отримання позашкільної освіти.

1.3. Первомайський центр науково-технічної творчості учнівської молоді організовує позашкільне навчання дітей віком від 5 до 18 років. Кожний вихованець має право займатися у декількох гуртках одночасно та змінювати їх протягом навчального року.

1.4. Комплектування контингенту вихованців є компетенцією керівника гуртка та директора закладу.

1.5. Адміністрація Первомайського ЦНТТУМ зобов’язана ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, з Правилами внутрішнього розпорядку Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

1.6. Спірні питання, що виникають під час прийому вихованців вирішує директор відповідно до законодавства України у галузі позашкільної освіти.

ІІ. Порядок прийому вихованців

2.1. Організацію прийому дітей до Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді здійснює директор, керівники гуртків.

2.2. Директор Первомайського ЦНТТУМ забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил прийому, а також відкритості та прозорості прийому вихованців на навчання.

2.3.При прийомі не допускається обмеження дітей по статі, національності, походженню, місцю проживання, відношенню до релігії, соціальному стану.

2.4. Прийом дітей здійснюється на безконкурсній основі.

2.5.До  навчання у Первомайському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді можуть прийматися діти з особливими потребами  у разі відсутності у них протипоказань займатися у відповідному гуртку.

2.6. Керівники гуртків відповідають за формування контингенту, прийом документів та розподіляють вихованців по групах відповідно до напряму підготовки, рівню та року навчання.

2.7 Прийом документів проводиться відповідно графіку роботи керівників гуртків.

2.8. Строки прийому заяв та документів для зарахування дітей з 17 серпня до 15 вересня для груп першого року навчання та при наявності вільних місць у групах другого та іншого року навчання.

2.9. Для зарахування до навчання батьки або особи, які їх замінюють подають керівнику гуртка такі документи:

– заяву  встановленого зразку на ім’я директора;

– копію свідоцтва про народження дитини (або копію паспорта);

–  медичну довідку;

– документи, які підтверджують соціальний статус дитини або батьків.

2.10.У заяві надається інформація про особисті дані дитини, місце її проживання, навчання, вказується інформація про батьків (прізвище, ім’я, по батькові), телефон батьків (осіб, які їх замінюють) для зв’язку, соціальний статус дитини або батьків (осіб, які їх замінюють) та надається їх згода на обробку персональних даних дитини у порядку, встановленому законодавством України. Заява завіряється особистим підписом батьків або особою, яка їх замінює.

2.11. Батьки обов’язково ознайомлюються з правилами внутрішнього розпорядку для вихованців та їх батьків (або осіб, що їх замінюють).

ІІІ. Зарахування вихованців

3.1. Зарахування вихованців до Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді за наказом директора з 15 вересня на основі поданих керівниками гуртків списків дітей по групах, при наявності повного пакету документів вихованців, необхідних для зарахування.

3.2. У разі, коли зараховані вихованці протягом 2-х тижнів не приступили до навчання без поважних причин, вони відраховуються з числа вихованців Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

3.3. Інформація про зарахування вихованців оприлюднюється на сайті Первомайського ЦНТТУМ.

ІV. Формування груп

4.1. Формування та наповнюваність груп відбувається згідно з правилами та нормативами, встановленими нормативно-правовими актами України в галузі позашкільної освіти.

4.2.  Групи першого року навчання відповідного рівня формуються з нових вихованців, а також з вихованців, які раніше навчалися в Первомайському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді та які за певних обставин не мають можливості займатися у групах другого та наступних років навчання.

4.3. Вихованці другого та наступних років навчання повинні до 30 серпня повідомити керівника гуртка, у якого займаються, про бажання продовжити навчатися та приступити до занять 01 вересня.

4.4. При наявності вільних місць у групах другого та наступного року навчання, керівник гуртка має право до 15 вересня провести добір вихованців у відповідну групу.

4.5. Керівники гуртків мають право протягом навчального року рекомендувати дітей до зарахування у групи за наявності вільних місць.

 

Погоджено

на засідання педагогічної ради

Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді

протокол № 1 від 22 березня 2018 р.

Від stantsiya

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.