Управління освіти Первомайської міської ради Миколаївської області

Центр науково-технічноїтворчостіучнівськоїмолоді

55213 м.Первомайськ, вул.Грушевського, 10   тел. 4-32-40

 

 НАКАЗ

 

31.05.2018                                                                                                                        № 47

           

Про підсумки організації методичної

роботи з педагогічними працівниками

ЦНТТУМ у 2017-2018 н.р.

 

Відповідно до принципів і положень нормативних та директивних документів про позашкільну освіту, рекомендацій міського методичного кабінету, наказу управління освіти Первомайської міської ради від 11.09.2017 року № 221 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017/2018 н.р.».

Методична  робота в закладі була спрямована на забезпечення освітнього процесу Первомайського ЦНТТУМ: навчальними програмами, методичними посібниками, які розроблено з урахуванням компетентнісного підходу у діяльності педагогів.

Головними завданнями роботи методичного кабінету були:

 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогів, їхньої самоосвіти,

загальної культури;

 • створення мотивації і умов для професійного удосконалення;
 • організаційно-методичне забезпечення Програми розвитку закладу;
 • інформаційне забезпечення педагогів з проблем освіти, педагогіки, психології,

інформування про досягнення педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду;

 • організаційно-методична допомога в розвитку педагогічної творчості,

експериментально-дослідницькій роботі, проектній діяльності, впровадженні ІКТ в роботу педагогів, перспективний досвід та педагогічні технології;

 • розробка навчальних програм, методичних посібників, рекомендацій;
 • підготовка до атестації педагогічних працівників; створення проектів спільної

діяльності закладу і наукових установ, забезпечення співробітництва педагогів і науковців; удосконалення змісту, форм і методів  навчання  виховання дітей.

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив розпочав роботу над методичною проблемною темою: «Формування конкурентоспроможної особистості засобами інноваційних технологій в умовах сучасного закладу позашкільної освіти».

Освітній процес здійснюється педагогами за 8 навчальними програмами рекомендованими МОН України. Навчальний простір Центру, як складова системи освіти міста, має розгалужену структуру, яка практично стабільна вже кілька років. В нього входять ЗЗСО: №4, №8, №9, №11, №12, №15, №16, № 17, дитячий притулок для неповнолітніх та ЗДО: №3, №31, №32, №33.

Система роботи закладу повною мірою забезпечує реалізацію прав дитини на отримання позашкільної освіти. В закладі працює 41 гурток за чотирма профілями: початково-, спортивно-, предметно- та художньо-технічний.

Н/з Профіль Кількість гуртків Кількість вихованців
1 Початково-технічний 6 115
2 Спортивно-технічний 9 113
3 Предметно-технічний 5 83
5 Художньо-технічний 21 405
  Всього: 41 716

Керівники гуртків початково-технічного профілю надають вихованцям фундаментальні навички та вміння технічної творчості.

Найбільш результативними стали гуртки спортивно-технічного та художньо-технічного напрямку, що свідчить про високий рівень професійної компетентності педагогів.

В гуртках предметно-технічного профілю приділяють увагу вивченню теоретичних розділів технічних наук, розвитку навичок дослідницько-конструкторської діяльності, де особливим значенням є залучення учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи.

Гуртки художньо-технічного профілю завжди були найбільш чисельними. Керівники гуртків приділяють увагу інноваційним технікам декоративно-прикладного мистецтва. А залучення дітей молодшого шкільного віку забезпечує ранній розвиток креативного мислення й здібностей дітей та дає додаткові переваги у діагностиці технічних нахилів та уподобань дітей молодшого віку.

Педагогічний колектив закладу складається з 12 чоловік: 11 працівників основної діяльності та 1 сумісник. Якісний склад колективу становить:

Кваліфікаційний розряд Кількість педагогів   Звання

та відзнаки

Кількість педагогів   Освіта Кількість педагогів
Адміністрація   15 1(директор)   Керівник гуртка-методист 2 Повна вища

 

Із них:

 

педагогічна

 

технічна

9

 

 

 

4

 

5

12 1(методист)      
Керівники гуртків 12 6   Кандидат в майстри спорту

 

2

 

11 1   Неповна вища 2
10 2   Грамота МОНУ         1 Середня освіта

(навчання  в магістратурі педінституту)

1
9 3 Подяки МОНУ 2

            Сьогодні першочергового  значення набувають проблеми розвитку творчого потенціалу педагогів, їх професійної компетентності, запровадження інноваційних технологій навчання. Через мережу Інтернет до закладу поступають новинки електронної бібліотеки з Інституту обдарованої дитини України. Педагоги підвищують рівень самоосвіти завдяки передплаті періодичних видань та поповненню методичної бібліотечки літературою науково-технічного напрямку, відвідуванню сайтів майстрів технічного профілю. Комп’ютерною грамотою володіє 100% педагогічного колективу.

            Свою професійну майстерність колектив ЦНТТУМ підвищує завдяки організації та проведенню заходів міського рівня (І етап):

 • Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії»;
 • Всеукраїнських виставок-конкурсів науково-технічної творчості та початкового

технічного моделювання серед ЗЗСО, ЗПО міста;

 • Відкриті змагання з судномодельного спорту за Кубок пам’яті

Б.Я. Невельського;

 • Виставки творчих робіт вихованців та показ моделей спортивно-технічного

профілю.

З метою удосконалення професійної діяльності педагогів у закладі було

організовано наступні методичні заходи :

 • «Декада відкритих занять – 2018»;
 • «Тиждень дизайнера»;
 • «Тиждень юного техніка-аматора»;
 • Конкурс на кращу науково-методичну розробку серед педагогів ЦНТТУМ.

Органічною частиною роботи закладу є робота методичного кабінету (методист Доброва Л.Л.). Зібрання інформації методичного спрямування служить базою для самоосвіти педагогічного колективу, саме тому методичний банк систематично поповнюється новими розробками:

Архіпова Т.Г. Майстер-клас «Виготовлення святкового декору до Дня святого Валентина»
Баранська О.А., Нужна К.В. Виготовлення рамки для фото у техніці мікс-медіа»
Баранська О.А. Методична розробка «Професійне самовизначення вихованців та методика впровадження професійної орієнтації на заняттях гуртка початкового технічного моделювання»
Доброва Л.Л. Мастер-клас «Квіти з органзи»
Доброва Л.Л. «Джинс. Виготовлення сувенірів з текстилю на заняттях гуртка художньо-технічного профілю»
Луковська В.О. Майстер-клас «Виготовлення прикрас з джинсу»
Нужна К.В. Навчальна програма художньо-технічного напряму  «Сувенірна майстерня»
Сербенюк І.В. Майстер клас «Ліплення з солоного тіста «Підкова на щастя»

У своїй педагогічній діяльності працівники Центру науково-технічної творчості учнівської молоді використовують досвід роботи передових українських педагогів:                          В. Сухомлинського, А. Макаренка, А. Гіна, Г. Альтшуллера («Теорія розв’язання винахідницьких завдань»), педагогів Донеччини («Розвиток критичного мислення»).

Педагогами ЦНТТУМ впроваджуються в освітній процес сучасні технології навчання.

Відповідно до рекомендацій управління освіти в закладі проведено модернізацію науково-методичної роботи. Методичні об’єднання керівників спортивно-технічного та предметно-технічного профілю, керівник – Савва А.Ю., «керівник гуртка-методист», керівник художньо-технічного і початково-технічного профілю – Кравченко О.В., «керівник гуртка-методист». Завдяки роботі в методичних об’єднаннях педагогам надаються послуги у вигляді предметно-методичного сервісу, а саме: індивідуальне та групове консультування з актуальних проблем освітнього процесу, редагування матеріалів на конкурси, оформлення проектів, випуск посібників, пам’яток, рекомендацій, а також практичні заняття та проведення майстер-класів.

Свою професійну майстерність колектив постійно удосконалює, розглядаючи актуальні питання на педагогічних та методичних радах, а саме:

– Інформаційні матеріали та методичні рекомендації щодо організації навчання та виховного процесу на 2017-2018 навчальний рік.

– Створення в навчальному закладі оптимальних умов, максимально сприятливих для розвитку обдарованих дітей  на основі розробки та поетапного впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій навчання й виховання.

– Про функціонування в навчальному закладі системи науково-дослідницької роботи з учнями, її вплив на якість освітнього процесу.

– Результати моніторингу виконання існуючих комплексно-цільових програм у закладі.

– Про діяльність педагогічного колективу щодо реалізації завдань науково-методичної проблеми «Формування конкурентоспроможної особистості засобами інноваційних технологій в умовах сучасного закладу позашкільної освіти»

–  Психолого-педагогічний семінар «Конфлікти і способи їх вирішення»

– Шляхи реалізації завдань науково-методичної проблеми методичної ради: «Розвиток творчих компетентностей вихованців в умовах сучасного закладу позашкільної освіти»

– Про удосконалення роботи з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

– Огляд новинок психолого-педагогічної літератури.

– Конкурентоспроможний педагог. Теоретичні аспекти проблеми в працях вітчизняних і зарубіжних педагогів»

– Творчі звіти керівників гуртків, які атестуються.

– Про підсумки результативності методичної роботи в 2017-2018 н.р.. Основні напрямки роботи, цілі та завдання на 2018-2019 н.р.

– Аналіз моніторингових досліджень участі вихованців у обласних та всеукраїнських масових заходах, конкурсах, виставках.

Методична допомога керівникам гуртків також надається на засіданнях методичних об’єднань, під час обговорення важливих питань:

 • Створення сприятливих умов для виховання і розвитку особистості в умовах сучасного закладу позашкільної освіти
 • Розгляд звітності щодо роботи керівників гуртків за 2017/2018 н.р.
 • Звіт голів МО про здійснену роботу за 2017/2018 н.р.

Адміністрацією закладу проводиться робота з малодосвідченими педагогами. Традиційно утворені пари із досвідчених наставників та молодими спеціалістами. Так за педагогом-наставником Баранською О.А.  закріплена керівник гуртка Луковська В.О. Методистом Добровою Л.Л.. проводилися  індивідуальні методичні консультації щодо правильності ведення гурткової документації, структури ведення гурткових занять, класифікації методів навчання, також  щоразу проводився коректний аналіз відвіданих занять та допомога в підготовці до навчально-виховного процесу.

Позитивний імідж закладу формується через інформаційне поле. На шпальтах газет та журналів надруковано 10 статей, на сайті ЦНТТУМ – 50 стаття, на сайті УО ПМР – 2, репортажів на телеканалі «Олта» – 2.

Згідно з Загальнодержавною програмою “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2021 роки” в ЦНТТУМ ведеться робота гуртку на базі дитячого притулку для неповнолітніх. Соціальна адаптація дітей з особливими потребами, обмеженими можливостями, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, проходить через залучення до практичної діяльності в колективах гуртків, участі у суспільно-масових та виховних заходах.

Методичний кабінет проводить моніторинг вихованців соціальних категорій за останні 5 років:

Категорії/роки 2013-

2014

2014-

2015

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Сироти. Позбавлені батьківського піклування 8 12 8 8 7
Діти з обмеженими можливостями 6 7 78 26 3
Діти з особливими потребами 30
Діти  «групи ризику» 27 21 20 18 20
Діти з багатодітних сімей 28 46 38 53 49
Діти з малозабезпечених сімей 7 16 19 23 27
Діти з неповних сімей 31 75 54 36 34
Діти-чорнобильці зі східних регіонів 6 3 1 18

Центр – осередок розвитку здібностей та обдарувань, задоволення інтересів дітей, організації їхнього цікавого дозвілля. Ярмарки, виставки, презентації, різноманітні заходи, змагання, конкурси, фестивалі та участь у заходах різного рівня. Зведений облік результативності  ЦНТТУМ у 2017-2018 н.р. говорить про високий рівень професійних умінь та навченості колективу:

Таблиця результативності колективу ЦНТТУМ за 2017/2018 н.р.

 (кількість призових місць вихованців та грамот і подяк керівників гуртків)

ПІБ Міжнародний Всеукраїнський Обласний Міський Всього
Архіпова Т.Г.  2 2
Баранська О.А. 4

2 подяки

3

Диплом уч.

16+1 вл.

2 грамоти

11 40
Доброва Л.Л. 5

2 подяки

1

Подяка уч.

3+2 вл.

 

11 25
Кравченко О.В. 3

2 подяки

1 1 7
Луковська В.О. 2 2 9 13
Луковський Р.В. 1 3

1 грамота

6 11
Нужна К.В. 5

2 подяки

Диплом уч. 5+1 вл.

1 грамота

14 29
Савва А.Ю. 2

1 подяка

Подяка МОНУ

2 відзн. за уч.

14

1 грамота

6

1 грамота

28
Свистунова В.М. 5 3 8
Сербенюк І.В. 10+1 вл.

Подяка

Диплом уч. 2 15 30
Сільченко Ю.В. 5

1 грамота

4 10
Чистов І.М. 3 3 6
Колектив   Грамота МОН України 2 3
  Всього 42 16 69 85 212

Для об’єктивного оцінювання діяльності колективу методичним кабінетом ведеться моніторингове дослідження:

 • моніторинг результативності колективу ЦНТТУМ;
 • журнал досягнень педагогів закладу;
 • кадрове забезпечення ЦНТТУМ;
 • проходження курсової перепідготовки;
 • графік атестації педагогічних кадрів.

З метою реалізації підпрограми «Обдаровані діти» упродовж року здійснювалися заходи щодо вдосконалення системи роботи із здібними та обдарованими вихованцями. Вся робота по цьому питанню висвітлена у папці «Робота з обдарованими дітьми», а саме:

 • програма «Обдаровані діти», «Освіта Первомайська», Програма розвитку творчої особистості ЦНТТУМ;
 • методичні матеріали щодо роботи з обдарованою молоддю;
 • психологічні тести;
 • інформаційний банк «Обдарованість», де у 2017-2018 навчальному році зареєстровано 71 вихованці, серед них переможці всеукраїнських, обласних, міських рівнів:

Бурдак Любов, Глінський Артем, Гонарович Дар’я, Грибачов Данило, Грибачов Кирило, Грижук Ростислав, Гудков Віктор, Гульченко Олександр, Гуров Руслан, Добров Гліб, Єнгоян Яна, Журавель Денис, Заудальська Верніка, Луковська Марина, Луковська Олена, Манзій Дар’я, Мельников Максим, Мурзак Андрій, Нужна Анастасія, Нужна Марія, Петрусенко Ілля, Ремська Олександра, Рожко Дмитро, Савва Дар’я, Савва Дмитро, Сокерчак Валерія, Чепрага Богдан, Черепанова Анфіса, Черепанов Георгій, Чухрій Олександра, Шелякін Богдан, Шмирко Дар’я та інші.

         За висновками методичної роботи 2017-2018 н.р.,  у наступному навчальному році слід більше звернути уваги висвітленню досвіду роботи керівників гуртків закладу  у Всеукраїнських фахових виданнях; вдосконалити систему роботи з батьками; активніше впроваджуються в навчально-виховний процес новітні технології; підвищити рівень комп’ютеризації закладу.

Виходячи з вище зазначеного

НАКАЗУЮ:

 1. Визнати методичну роботу з педагогічними кадрами у 2017-2018 н.р. задовільною.
 2. При організації роботи на 2018-2019 навчальний рік керуватися Законом України

“Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, Положень “Про районний (міський) методичний кабінет”, Рекомендаціями щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 1/9-318),  річним планом роботи управління освіти Первомайської міської ради, методичного кабінету, центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

                                                                                           Термін: протягом навчального року

 1. Спрямувати діяльність педагогічного колективу на подальшу реалізацію науково-

методичної проблеми закладу .

                                                                                           Термін: протягом навчального року

 1. Відзначити роботу керівників гуртків Баранської О.А., Добрової Л.Л., Нужної К.В., Савви А.Ю., Сербенюк І.В. за високі показники у різноманітних заходах.

                                                                 Термін: до початку 2018/2019 навчального року

 1. Методисту ЦНТТУМ Добровій Л.Л.:

5.1. Спланувати методичні заходи з педагогічними кадрами на 2018/2019 навчальний рік з урахуванням позитивного досвіду минулих років та попередження недоліків, допущених у роботі, передбачити під час планування роботи участь кожного педагога у методичній роботі.

                    Термін: до 15.09.2018

5.2. Спрямувати діяльність методичної служби закладу на реалізацію основних завдань:

 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогів, їхньої самоосвіти,

загальної культури;

інформаційне забезпечення педагогів з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду;

 • організаційно-методична допомога в розвитку педагогічної творчості,

експериментально-дослідницькій роботі, проектній діяльності, впровадженні ІКТ в роботу педагогів, перспективний досвід та педагогічні технології;

 • організаційно-методичне забезпечення закладу;
 • розробка навчальних програм, методичних рекомендацій, посібників;
 • впроваджувати в освітній процес сучасні технології навчання;
 • створення мотивації і умов для професійного удосконалення;
 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей;
 • спільне створення проектів діяльності закладу і наукових установ, забезпечення

співробітництва педагогів і науковців;

 • підготовка та проведення атестації педагогічних працівників.

                    Термін: протягом навчального року

5.3.Систематично поповнювати перелік науково-методичної літератури, періодичної  педагогічної преси – банку методичного кабінету, як інформаційно-ресурсного центру.                                                                                                                                               

                                                                                                                 Термін:  впродовж року

5.4. Здійснити контроль за замовленнями на курсову перепідготовку керівників гуртків та педагогічних кадрів на 2018/2019  н.р.

Термін: згідно плану

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на методиста Доброву Л.Л.

 

Директор ЦНТТУМ                 І.В. Сербенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від stantsiya

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.