Управління освіти Первомайської міської ради Миколаївської області

Центр науково-технічної творчості учнівської молоді

 

 

 

Методична розробка

 

Професійне самовизначення вихованців

та методика впровадження професійної орієнтації на заняттях гуртка

початкового технічного моделювання

 

 

 

 

Виконала:

Баранська Ольга Анатоліївна

керівник гуртка «Початкове технічне моделювання»

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді

 

 

 

Первомайськ 2017

 

 

 

 

ЗМІСТ

І. ВСТУП. Актуальність та необхідність професійної орієнтації…………4

ІІ. Мета й задачі профорієнтаційної роботи……………………………….6

ІІІ. Основні напрямки та форми профорієнтаційної роботи

 1. Діагностика, анкетування………………………………………………7
 2. Просвітницька робота. Знайомство з професіями………………….12
 3. Робота з батьками…………………………………………………….16

Сценарій виховного заходу «Родинне свято «Тато, мама, я – трудова сім’я»»……………………………………………………….17

 1. Розробки профорієнтаційних заходів, відкритих занять

Відкрите інтегроване заняття двох гуртків – початкового технічного моделювання та «Виготовлення сувенірів» – «Я – майбутній дизайнер»…………………………………………………25

 1. Розробки занять з використанням елементів профорієнтаційної роботи………………………………………………..………………..32

План-конспект заняття 1……………………………………………..33

План-конспект заняття 2……………………………………………..37

 1. Ігри з елементами профорієнтації, які можна використовувати на заняттях гуртка початкового технічного моделювання……………42
 2. Загадки про професії…………………………………………………46
 3. Прислів’я та приказки про труд, працю…………………………….48
 4. Авторські вірші Кашутської Тетяни Василівни, члена батьківської ради гуртка початкового технічного моделювання, мами вихованки гуртка початкового технічного моделювання Первомайського ЦНТТУМ, Кошутської Анастасії…………………………………..49

Список використаної літератури………………………………………………..55

 


 

І. ВСТУП. Актуальність та необхідність професійної орієнтації

Професійна орієнтація – це цілеспрямована діяльність педагога, що передбачає надання допомоги вихованцеві у правильному виборі професії. Це сукупність психолого-педагогічних, організаційних заходів впливу на вихованців з метою виявлення і формування їхніх професійних інтересів та здібностей і вплив на вибір професії відповідно до соціально-економічних потреб, особистих нахилів, психічних і фізичних можливостей.

Питання «Ким бути?»  не повинно виникати несподівано перед дитиною, не повинно стати проблемою. Для відповіді на це питання, для вирішення проблеми вибору життєвого шляху, майбутньої професії й існує професійна орієнтація. Сьогодні вона особливо актуальна у зв’язку зі змінами, які відбуваються в сучасному суспільстві.

Професійна орієнтація здійснюється в системі навчально-виховного процесу в ПНЗ, школах, а також в позашкільних навчальних закладах. Центри науково-технічної творчості учнівської молоді теж не мають залишатись осторонь профорієнтаційної роботи. Зокрема, на заняттях гуртка початкового технічного моделювання, в процесі занять технічною творчістю доречно впроваджувати професійну орієнтацію, використовувати всі можливі форми та методи роботи. Програма гуртка передбачає та відкриває широкий спектр для використання на заняттях елементів профорієнтації.

Профорієнтаційна робота буде ефективною та принесе певні результати лише тоді, коли буде проводитись систематично, сплановано та цікаво для гуртківців. Профорієнтаційні відомості, що будуть опрацьовуватись, повинні бути не уривчастими та розрізненими, а впорядкованими в логічно побудовану, завершену систему.

Це слід враховувати, складаючи календарне планування, розробляючи плани-конспекти занять. Доцільно також розробити окремий план профорієнтаційної роботи на весь навчальний рік, що дасть можливість бачити процес роботи в розвитку, передбачити  та спостерігати результат.

Починати проводити професійну орієнтацію необхідно ще в молодшому шкільному віці. Для вихованців, що відвідують гурток початкового технічного моделювання, а це учні 1 – 4 класів загальноосвітньої школи, не стоїть так гостро питання вибору майбутньої професії. Проте завдяки професійній орієнтації відбувається розширення уявлень дітей про оточуючий світ через пізнання його складності та різноманіття, відкриття свого «я». Адже прагнення до пізнання оточуючого світу закладене в природі дитини. Діти дуже добре в ігровій діяльності моделюють реальну дійсність. Вони залюбки приймають участь в різноманітних іграх, уявляють себе різними героями, людьми певних, знайомих їм професій. В іграх профорієнтаційного змісту проявляється суб’єктивна позиція дитини, розвивається уявлення про себе, про свої якості й можливості.

Також слід зазначити, що робота по професійній орієнтації серед молодших вихованців є тільки підготовчою. На цьому етапі у дітей має сформуватися сумлінне ставлення до праці, розуміння її ролі в житті людини та суспільства, розвинутись інтерес до професій своїх батьків та знайомих, з’явитись цікавість до найбільш поширених професій.

 

 


 

ІІ. Мета й задачі профорієнтаційної роботи

Метою професійної орієнтації молодших гуртківців є ознайомлення дітей на заняттях гуртка початкового технічного моделювання з найпоширенішими професіями, виховання позитивного ставлення  до різних видів трудової та професійної діяльності, формування початкових загально-трудових умінь і навичок, здатності до взаємодії з іншими в процесі діяльності.

Задачі, що вирішуються у процесі профорієнтаційної роботи:

 • розширити інтереси та розвинути здібності дітей на заняттях гуртка;
 • познайомити з різноманіттям світу професій, дати загальні відомості про зміст праці різних професій;
 • розширити первинні уявлення про роль праці в житті людей, надати більше інформації про світ професій, дати можливість дітям «приміряти на себе» різні професії в ігровій формі;
 • мотивувати дітей до навчання і праці через систему активних методів пізнавальної і профорієнтаційної гри;
 • виявляти загальні тенденції в розвитку здібностей дитини в спільній діяльності з батьками і педагогами школи;
 • розвивати розумові й творчі здібності дітей в процесі знайомства з професіями;
 • спонукати вихованців до вироблення індивідуальних способів продуктивної діяльності, самооцінки, набуття досвіду спілкування;
 • виховувати працьовитість, старанність, наполегливість, звичку доводити справу до кінця, виховувати повагу до праці та до людей праці, бережне ставлення до результатів своєї та чужої праці.

 

 


 

ІІІ. Основні напрямки та форми профорієнтаційної роботи

 1. Діагностика, анкетування

Для дітей молодшого шкільного віку ще надто рано проводити конкретну діагностику, анкетування  стосовно  вибору професії. Але, співпрацюючи з батьками, класоводами гуртківців, необхідно й можливо виявляти їхні здібності, риси характеру, нахили до певних видів діяльності, творчий потенціал.

Анкета щодо визначення здібностей учнів

(за методикою американських вчених Хаана і Кафа)

Інтелектуальні здібності:

 1. Учень засвоює нові знання, швидко і легко все опановує.
 2. Використовує знання в практичних повсякденних ситуаціях.
 3. Добре міркує, не плутається в думках. Вміло встановлює зв’язок між подіями, між причиною і наслідком.
 4. Швидко запам’ятовує прочитане або почуте, не витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам’ятати.
 5. Знає багато про такі події, про які його однолітки не знають, не здогадуються.
 6. Має великий запас слів, легко користується новими словами, вільно висловлюється.
 7. Любить читати нові книги, які читають не однолітки, а діти, старші на рік чи два, дорослі.
 8. Вирішує складні задачі, що потребують розумових зусиль.
 9. Задає дуже багато запитань.
 10. Випереджає однолітків у навчанні на рік чи два.
 11. Оригінально мислить і пропонує нестандартні відповіді, рішення.
 12. Дуже спостережливий, добре сприймає інформацію, швидко реагує на все нове.

Художні здібності:

 1. У своїх малюнках зображує різнотипні предмети, ситуації, людей.
 2. Серйозно ставиться до творів мистецтва, замислюється і стає дуже серйозним, коли чує нову музику, бачить гарну картину.
 3. Оригінальний у виборі сюжету (робить незвичайні композиції з квітів, малюнків, марок тощо).
 4. Завжди готовий використати будь-який матеріал для виготовлення іграшок, картин, малюнків тощо.
 5. У вільний час багато малює, створює композиції, що мають художнє значення (наприклад, прикраси для дому).
 6. Використовує малюнок або ліплення, щоб висловити свої почуття і настрій.
 7. Цікавиться творами мистецтва. Може дати власну оцінку й намагається відтворити те, що йому сподобалося.
 8. Любить працювати з пластиліном і глиною, клеєм, щоб відтворювати речі в трьох вимірах.

Музичний талант:

 1. Добре відчуває ритм і мелодію, прислуховується до них.
 2. Добре співає.
 3. У гру на інструменті, у пісню чи танець вкладає багато енергії та почуттів.
 4. Любить музичні записи, прагне піти на концерт або туди, де можна послухати музику.
 5. Любить співати разом з іншими, щоб виходило злагоджено й добре.
 6. У співі або музиці виявляє власні почуття і стан.

Здібності до занять науковою працею:

 1. Після занять любить читати науково-популярні книги та журнали.
 2. Не впадає у відчай, коли його задуми та проекти не підтримують вчителі або батьки.
 3. Намагається зрозуміти причини й сенс подій.
 4. Проводить багато часу над створенням проектів, конструюванням.
 5. Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто замислюється над цим.

Літературна обдарованість:

 1. Може вільно побудувати розповіді, починаючи від зав’язки сюжету й закінчуючи розв’язкою конфлікту.
 2. Придумує щось нове й незвичайне, коли розповідає про що-небудь знайомим.
 3. Під час розповіді виділяє головне, найхарактерніше.
 4. Розповідаючи про щось, вміє дотримуватися одного сюжету, не втрачає головної думки.
 5. Любить писати оповідання та вірші.
 6. Своїх героїв в оповіданнях зображує майстерно, передає почуття, настрій, характер.
 7. Вибирає для своїх оповідань ті слова, які добре передають емоції, почуття.

Артистичний талант

 1. Легко входить у роль іншої людини, персонажа тощо.
 2. Цікавиться акторською грою.
 3. Виразно змінює тональність голосу, коли зображує героїв.
 4. Розуміє та вміє передати конфлікти, ситуації, може розіграти будь-яку драматичну сцену.
 5. Передає почуття через міміку, жести, рухи.
 6. Прагне викликати емоційну реакцію в інших людей, коли про що-небудь із захопленням розповідає.
 7. Дуже легко драматизує, передає почуття, емоційні переживання.

Технічні здібності:

 1. Добре вміє майструвати, займатися різними ремеслами.
 2. У світ його уподобань входить конструювання машин, приладів, моделей.
 3. Може читати нескладні креслення механізмів, використовувати старі деталі для створення нових виробів, іграшок, приладів.
 4. Визначає причини несправності приладів.
 5. Любить робити креслення механізмів.
 6. Читає журнали та статті про машини, механізми.

Здібності до спорту:

 1. Енергійний, потребує якомога більше фізичних рухів, щоб бути щасливим.
 2. Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях.
 3. Постійно досягає успіхів у якомусь виді спортивної діяльності (гри).
 4. Бігає швидше за інших.

Анкета для дітей початкового рівня 1-го року навчання

 1. Напиши, які ти знаєш професії.
 2. Які професії тобі подобаються?
 3. Чи є серед них така, яка тобі подобається найбільше? Підкресли, яка.
 4. Чи знаєш ти, де і ким працюють твої батьки?

Анкета для дітей початкового рівня 2-го року навчання

 1. Напиши якомога більше професій, про які ти чув і знаєш.
 2. Які професії тобі подобаються найбільше (назви 3-4 з них).
 3. Чи розмовляють з тобою батьки про свою роботу? Чи знаєш ти, що вони роблять? Напиши коротко.
 4. Чи відвідуєш ти який-небудь гурток чи секцію, спеціальну школу (музичну, художню, спортивну)? Напиши.
 5. Чим тобі подобається займатися у вільний час?

Метод малюнків

 1. Дітям пропонується намалювати малюнок на тему «Ким я хочу бути».
 2. Дітям роздаються недомальовані малюнки, на яких зображено представників різних професій. Діти повинні домалювати якийсь інструмент або знаряддя праці. Інший варіант – домалювати предмет одягу, форми.
 3. Запропонувати дітям зобразити своїх батьків на роботі.


 

 1. Просвітницька робота. Знайомство з професіями

Світ професій дуже різноманітний, складний, постійно зазнає змін. Адже відомо, що у зв’язку з розвитком науково-технічного прогресу, цілий ряд професій зникає, а натомість з’являються нові. В даний час кількість професій і спеціальностей сягнула далеко за 40 тисяч.

Знайомство зі світом професій доречно почати з оточуючого середовища. Дуже зручно, коли заняття гуртка проходять у філіях – школах, де безпосередньо навчаються гуртківці. Тоді на базі школи нескладно організовувати невеличкі екскурсії такої тематики:

 • екскурсія до шкільної майстерні;
 • екскурсія до столової;
 • екскурсія в бібліотеку;
 • екскурсія в кабінет трудового навчання для хлопчиків;
 • екскурсія в кабінет ручної праці для дівчаток;
 • екскурсія в шкільну їдальню;
 • екскурсія в медичний кабінет;
 • екскурсія в котельну.

Класифікація професій за типами

Предмет праці – це об`єкти, на які спрямована людська діяльність. Вона може бути спрямована на людину, природу, технічні об`єкти, символи – знаки, художній образ. Згідно з класифікацією за предметом праці, професії поділяються на 5 типів: людина-природа, людина-людина, людина-знакова система, людина-техніка, людина-художній образ.

Людина – людина

Вид діяльності – виховання, навчання, керування, медицина, обслуговування.

Предмет праці – людина, група людей, колектив (шкільний клас, бригада робітників, військовий підрозділ, екіпаж судна чи літака).

Вимоги професії – уміння встановлювати контакт із людьми.

Приклади професії – педагог, вихователь, медсестра, лікар, юрист, офіціант, продавець, адміністратор, працівник міліції, лектор, бібліотекар, працівник клубу, суддя, слідчий, військовий.

Людина – техніка

Вид діяльності – створення, монтаж, експлуатація, ремонт.

Предмет праці – машини, механізми, агрегати, технічні системи, транспорт.

Вимоги професії – високий інтелект, технічне мислення, добра координація рухів. Приклади професії – електромонтажник, інженер-електрик, слюсар, радіоінженер, токар, шахтар, водій, будівельник, робітник технічних галузей, праці (гірнича справа, металургія, машино будівництво, легка промисловість, будівництво і транспорт, електротехнічна промисловість, енергетик.

Людина – природа

Вид діяльності – вивчення, дослідження, профілактика захворювань.

Предмет праці – об’єкти живої й неживої природи, земля, атмосфера, корисні копалини, рослини й тварини.

Вимоги професії – знання природної системи, вміння передбачити й оцінити природні фактори.

Приклади професії – геолог, агроном, садівник, рибалка, зоотехнік, ветеринар, лісник, фермер, океанолог, фізіолог, біохімік, топограф, ґрунтознавець, землеупорядник, гідрограф, метеоролог, садівник, городник, виноградар, пастух, чабан, тваринник, пасічник, агрохім.

Людина – знакова система

Вид діяльності – розрахунки, виконання креслень і схем, переклади текстів.

Предмет праці – тести, цифри, формули, коди, умовні знаки.

Вимоги професії – уміння аналізувати й узагальнювати інформацію, логічне мислення, витримка, організованість.

Приклади професії – радист, бухгалтер, економіст, кресляр, перекладач, касир, плановик, набірник, коректор, машиніст – стенографіст, програміст.

Людина – художній образ

Вид діяльності – проектування, моделювання, виготовлення художніх речей.

Предмет праці – музика, скульптура, літературні твори, предмети образотворчого та прикладного мистецтва.

Вимоги професії – художній смак, творча уява, емоційність.

Приклади професії – художник, архітектор, скульптор, актор, журналіст, ювелір, письменник, кондитер, перукар, хореограф, режисер, композитор, музикант-виконавець, гравер, фотограф, закрійник, модельєр.

В процесі знайомства дитини з тією чи іншою професією важливо, щоб вона отримала такі відомості:

 • які обов’язки у людини даної професії;
 • як виглядає зовні представник даної професії, як можна по зовнішності визначити професію людини;
 • якими інструментами користуються в цій професії;
 • які якості необхідно мати або виробляти, щоб стати тим чи іншим фахівцем;
 • де і як користуються результатами праці даного фахівця;
 • чи потрібна й важлива ця професія сьогодні та чому.

Тематика бесід, розповідей щодо знайомства з професіями

Початковий рівень,1-й рік навчання:

 • Від зернятка до булки (бесіда).
 • Навчання і труд поряд живуть (бесіда).
 • Хто для тебе працює (розповідь учителя).
 • На кого я хочу бути схожим (бесіда).
 • Хто працює в нашій школі (екскурсії).
 • Матусі різні потрібні (свято).
 • Виставка дитячих виробів.
 • Конкурс на найкращий малюнок про працю.
 • Як правильно організувати своє робоче місце (практична хвилинка).
 • Виховання трудових навичок у родині (бесіда з батьками).
 • Я вмію робити сам (конкурс-змагання).

Початковий рівень, 2-й рік навчання.

 • Твої трудові обов’язки вдома й у школі (бесіда).
 • Любиш кататися – люби й саночки возити (бесіда).
 • Усі роботи добрі – обирай на смак (розповіді дітей про професії своїх батьків).
 • Розвиток інтересів і схильностей дітей молодшого віку (бесіда

з батьками)

 • Роботі – година, розвагам – хвилина (урок-практикум).
 • Усі речі створено працею (розповідь учителя).
 • Ким і де працюють мої батьки (класна година).
 • Конкурс на найкращий малюнок про працю.
 • Підприємства нашого міста (екскурсії).
 • Хто більше знає про професії (конкурс).


 1. Робота з батьками

Батьки мають проявляти активну участь у визначенні життєвих і професійних цілей своїх дітей. Саме цим і викликана необхідність організації спеціальної роботи позашкілля  з батьками. Робота ця має бути спрямована на надання необхідної допомоги сім’ям в підготовці дітей до праці і вибору професії. Батьків необхідно  залучати до профорієнтаційної роботи саме з молодшого віку дітей. Необхідно запрошувати їх для проведення коротких бесід, влаштовувати «Зустрічі з цікавими людьми». Давати дітям завдання, яке вони повинні виконати разом з батьками. Наприклад, приготувати малюнки на тему «Ким працює моя мама», «Професія мого тата». Приготувати коротенькі розповіді на тему   «Ким був мій дідусь, моя бабуся».


 

Родинне свято «Тато, мама, я – трудова сім’я»

                                                Свято сім’ї

Тема: «Тато, мама, я – трудова сім’я»

Свято ведуть двоє ведучих.

І. Вступне слово. Сім’я – найбільша цінність

Ведучий: Доброго дня, шановні гості!

Ведуча: Доброго дня, дорогі діти та батьки, бабусі й дідусі!

Ведучий: Дім, рідна домівка… саме тепле та затишне місце на землі. Сім’я – найцінніше, найдорожче для кожного в житті. Дім і сім’я – це там, де тебе завжди чекають, з радістю зустрічають, там, де тебе завжди вислухають, підтримають і допоможуть, приймуть тебе з успіхами і невдачами, у горі і радості.

Ведуча: Ні для кого не секрет, що гарна родина – то не дар Божий. То велика праця усіх її членів. Праця, яку не можна відкласти або відмінити, закинути, піти у відпустку.

Виступ дітей

Доброго ранку! Доброї днини! Ми вас чекали на наші гостини, щоб вшанувати тат і матусь, сестричок, братів, дідусів і бабусь!

Гостей дорогих ми вітаємо щиро, стрічаємо з хлібом, любов’ю і миром! (Діти виносять хліб на рушникові, ставлять на стіл)

Ведучий: Сьогодні у нас відбудеться сімейне свято у теплому колі наших родин.

Ведуча: Ми поспілкуємось, позмагаємось, ви покажете свої дружні родинні стосунки, таланти, здібності, приймете участь у конкурсах.

Ведучий: Хочу представити вам членів журі, які впродовж свята будуть спостерігати та визначать переможців. (Представлення членів журі)

ІІ. Народна мудрість про сім’ю

Ведуча: Тато традиційно – опора сім’ї, годівник, захисник. Матуся – невтомна бджілка-робітниця. Адже сьогодні наші мами працюють нерідко на двох роботах: на роботі і вдома. А діти – це ті, які завжди поруч з батьками. Вони – маленькі помічники, надія батьків, сьогоднішнє й майбутнє.

Ведучий: Діти дивляться на батьків, беруть з них приклад. Давайте пригадаємо всі разом, що  говорить про сім’ю народна мудрість.

(Діти й батьки розповідають відомі їм прислів’я та приказки)

Без хазяїна двір, а без хазяйки хата плаче.

Яка яблуня, такі в неї квіти, які батьки – такі в них діти.

Не потрібен і клад, коли в сім’ї лад.

Жінка за три вугли хату держить, а чоловік за один.

Чоловік у домі – голова, а жінка – душа.

Від малих дітей голова болить, а від великих – серце.

Гни дерево, поки молоде, а дітей – поки малі.

Шануй батька й неньку, то й буде тобі скрізь гладенько.

Яка гребля, такий млин, який батько, такий син.

Які мама й татко – таке й дитятко.

Яке зіллячко – таке й насіннячко.

ІІІ. Традиції й звичаї моєї сім’ї

Ведучий: Сім’я – це маленька спілка рідних людей, яка тримається на почуттях поваги, любові один до одного, на традиціях та звичаях, які зберігаються та передаються від покоління до покоління.

Ведуча: Із перших днів нашого життя нас завжди опікують тато й мама. Вони нам співають колискові, вчать ходити, вимовляти перші слова, взувати черевики, защібати ґудзики. Кожній нашій перемозі батьки безмежно радіють. Мати – привчає нас до роботи і акуратності. А батько до господарства і спритності. І де б ми не були, завжди повинні пам’ятати про своїх мамусь і татусів. Прийти, допомогти їм, поговорити з ними, притулитись до їхніх натруджених рук.

Ведучий: Батькова хата, мамина колискова, дідусева казка, бабусина вишиванка. Батькова криниця, мамині рушники. Чорнобривці та мальви у дворі.

Ведуча: Ми хочемо попросити вас, шановні гості, батьки, діти, розповісти нам, які традиції підтримуються у вас у сім’ї. Можливо, вони існують у вашій родині давно. А, можливо, ви започатковуєте та впроваджуєте  свої власні.

(Гості – батьки та діти діляться розповідями  про свої власні традиції, звичаї, які існують в їхніх родинах).

Ведуча: Дуже гарні традиції існують в ваших сім’ях. Підтримуйте їх, примножуйте. Не забувайте свої родини, коли покинете батьківський дім. Дзвоніть, приїздіть, збирайтеся на свята й під час канікул, відпусток. Даруйте одне одному подарунки, тепло душі та любов ваших сердець.

 1. IV. Конкурс для тат

Ведуча: Татусь в сім’ї – голова, це сила, надійна опора. Він мужній, він – захисник з сильним характером, міцними руками. А як усміхнеться тато, то скільки ласки і тепла в його погляді. І де не глянеш, всюди видно татову руку.

Діти читають вірші

 1. Горе чи нещастя, чи біда яка

Всіх нас виручає татова рука.

Татова правиця знає труд і піт.

Із руки цієї ми йдемо у світ.

 1. Як підеш у люди,

щоб там не було,

хай в тобі не згасне

батькове тепло.

Ведуча: Ми сьогодні пропонуємо татам  позмагатися  й продемонструвати силу своїх лагідних та надійних рук. Конкурс називається «Армрестлінг».

(Татусі змагаються у настільній боротьбі однією рукою.Навиліт,доки не переможе один)

 1. Конкурс для мам

Ведучий: Мати… Це перше слово кожної дитини. Це мама подарувала нам перший подих, перший удар нашого серця, допомогла зробити перший крок на землі, зупинила перші сльози, зрозуміла перші слова. Все найкраще, що є в нас, від рідної матусі.

Діти читають вірші

 1. Люба наша мамо,

калиновий цвіте,

В тобі, рідна неню,

весь наш білий світ.

 1. Як виросту, мамочко мила,

Дороги твої я встелю,

Квітками з весняного дива,

За ласку й турботу твою.

Ведучий: Наші матусі виконують дома багато справ. Вони засвоюють стільки професій, виховуючи своїх дітей, дбаючи про свою родину. Давайте разом поміркуємо і перелічимо, ким мама працює вдома!

(Прибиральниця, прачка, швачка, повар, вихователь, вчитель, офіціант, посудомийка, лікар і т.ін.).

Ведуча: Ви не назвали ще одну дуже розповсюджену професію, яку кожна мама виконує просто майстерно та професійно. Є такі модні професії сьогодні – стиліст, дизайнер. Мами піклуються про те, щоб вся сім’я виглядала дбайливо, щоб всі були гарно одягнені, були модними, красивими, чепурненькими. Мамині турботливі руки творять чудеса.

Ми пропонуємо нашим мамам зробити зачіски дівчаткам. А ми з вами оплесками визначимо, хто впорається краще.

(Мами роблять зачіски дівчаткам – моделям)

VІ. Жартівлива сторінка

Діти читають жартівливі вірші

 1. Вірш “Батьки чомучки”

Ну і мама! ну і тато!

Наче справжні дошкільнята:

Нічогісінько не знають –

Смішно і казать комусь,

Бо щодня мене питають

Лиш одне “Чому” й “Чому”.

– Ти чому образив Віту?

– А чому отримав двійку?

– А чому прийшов так пізно?

– Та чому в шкарпетках дірка?

– Ти чому такий непослух?

– А чому не стелиш постіль?

– Ти чому це вірш не вчиш?

– А чому портфель без ручки?

– І чому такий синець?

Ох настане мій кінець!

Не поясниш їм ніколи –

Хоч би й дуже захотів…

Треба їх віддать до школи,

Хай питають вчителів!

 1. Вірш “Новий закон”

Коли начальником я б стала

Хоч на одну годину,

То я б одразу наказала

Закон ввести єдиний:

У дні святкові й вихідні

Батьків не допускати

Без нас у клуб, на стадіон,

В кіно і на концерти.

Ще й входи всюди спорядила б

Словами охоронними:

“Вхід без дітей для всіх батьків

сурово заборонений”

 1. Я своїй бабусі милій завжди помогаю,

Усі чашки перебила, миски починаю.

Помагала я бабусі – поливала квіти,

Довелося потім їй всю підлогу мити.

 1. У вас зуби є, дідусю? – онучок питає.

Дід журливо посміхнувся: Вже давно немає.

Це почувши, хлопченятко зраділо без краю:

Тоді пряник потримайте, а я пострибаю.

VІІ. Конкурс «Тато може»

Ведуча: Правильно співається в пісні – тато може все, що завгодно…Татом теж нелегко бути. Це людина, яка все може  зробити. Тато може збудувати дім, посадити сад, вміє полагодити і візка, і саночки, і машинку, і ляльку. Тож ми пропонуємо татам разом з дітками змайструвати пташину годівничку з підручного матеріалу.

(Батьки й діти майструють годівничку під звуки відомої пісеньки. Оцінюється оригінальність ідеї та швидкість)

VІІІ. Конкурс “Мами немає вдома»

Ведучий: Ви помічали, що коли тато від’їжджає в командировку, в домі все починає ламатися, перестає працювати?  Побутова техніка горить, крани протікають та інше. Та сама картина спостерігається, коли відсутня мама.

Ведуча: Я думаю, що це – той самий випадок, коли роботу, яку в сім’ї хтось виконує щодня, непомітно.

Ведучий: Так-так, тільки коли її не виконано, тоді це стає дуже помітним. Пропонуємо конкурс на уважність та швидкість. Він полягає в тому, що коли мами немає вдома, тато й старші братики або сестрички повинні зібрати в школу молодшого. З купи речей необхідно вибрати необхідне, скласти портфель та одягти школярика.

(Конкурс оцінюється спочатку на швидкість, а потім на правильність вмісту портфеля)

ІХ. Конкурс  «Тепло родинного вогнища»

Ведуча: Ось і матуся повернулася. Як радісно та тепло всій родині коло неї. Можна придумати якусь приємну спільну справу. Прогулянку, чаювання з тортиком, перегляд сімейного кінофільму.

Ведучий: А я пропоную дещо простіше. Коли я повертаюсь здалеку до рідного дому, найрідніший аромат – це пахощі, які розносяться з кухні, запах матусиного борщу. Він ні з чим незрівняний.

Ведуча: Так, чудова ідея. Нехай вся сім’я допоможе мамі зварити борщ. Всі разом пообідають в колі родинного вогнища. А потім можна і на прогулянку всім разом.

Ми пропонуємо вам  вибрати овочі, необхідні для вашого борщу, почистити їх та скласти в каструльку.

(Кожна родина спільно «варить борщ», оцінюється правильність та швидкість приготування)

Х. Конкурс «Домашнє завдання»

Ведуча: З давніх давен нашими предками цінувались таланти, ручна робота. Речі, що їх виготовляли, вкладаючи душу й серце, самі теплі почуття, наші бабусі, прабабусі, мами, зігрівають нас. Стають для нас оберегами. Передаються з покоління в покоління, є сімейними реліквіями.

Діти читають вірш

Я на них із ніжністю дивлюся, це скарби, коштовності мої.

Рушничок цей вишила бабуся, бачу в нім красу душі її.

Цю серветку мама вишивала, цю поличку вирізав татусь.

Цих скарбів у мене є чимало, і, коли до них я доторкнусь,

Рідних рук тепло я відчуваю. Сила в них якась магічна є.

Сила ця мене оберігає, від негод енергію дає.

Ведучий: Зараз ми пропонуємо переглянути виставку сімейних оберегів, виробів членів наших родин, подарунки та саморобки, які дітки виготовляли власноруч для своїх самих рідних – мами, тата, бабусь та дідусів, сестричок та братиків.

(Визначаються найбільш гарні експонати)

ХІ. Заключна частина

Ведучий: Ось і підійшло до завершення наше сімейне свято, на якому ми приємно провели час, поспілкувались у дружнім родиннім колі.

Надається слово журі.

(Журі підводить підсумки та вручає подарунки учасникам)

Ведучі говорять прощальні слова

Усе, що є найкраще у дитини:

Її талант, культура, доброта —

Від тата й мами йде і від родини —

Незаперечна істина свята.

Сім’я, родина — це велике диво,

Там є любов і ласка, і тепло.

Там дітям затишно і радісно, й щасливо,

Тепер у нас і завжди так було.

Як тато є й матуся є рідненька,

Там добре дітям, є в них доброта.

В дітей тоді й сорочечка біленька,

І ластівкою мрія заліта.

Сім’я, родина в кожного хай буде,

В ній стільки щастя, мудрості й тепла!

Живіть щасливо на землі цій, люди,

Й щоб доля ваша світлою була!

Вітаємо вас, дякуємо за участь у нашому родинному святі!

До нових зустрічей!

 


 

 1. Розробки профорієнтаційних заходів, відкритих занять

Відкрите інтегроване заняття двох гуртків – початкового технічного моделювання та «Виготовлення сувенірів» – «Я – майбутній дизайнер»

План-конспект заняття з профорієнтації

Тема: Я – майбутній дизайнер

Мета:

навчальна – поглибити знання дітей  про світ професій; допомогти їм дізнатись, що собою являє професія дизайнер; що таке дизайн та які є види дизайну; дати можливість дітям спробувати себе в ролі дизайнера; старанність, охайність;

розвивальна – розвивати творчі здібності вихованців, уяву, фантазію;

виховна – виховувати в дітей працелюбність, колективізм, повагу до праці, до людей праці.

Хід заняття

І. Вступна частина

 1. Організаційний момент

Доброго дня, діти! Доброго дня шановні гості! Ми раді вас вітати на нашому занятті. Сьогодні у нас інтегроване заняття двох гуртків: «Початкового технічного моделювання» та «Виготовлення сувенірів». Проводити його будемо ми, керівники цих гуртків – Нужна К.В. та Баранська О.А.

 1. Повідомлення теми і мети заняття, очікуваних результатів.

Тема сьогоднішнього заняття – «Я – майбутній дизайнер». На цьому занятті ми з вами заглибимося у світ професій. Дізнаємось, що таке дизайн, які є види дизайну. Більш детально познайомимося із професією дизайнер та спробуємо себе у цій ролі (у ролі дизайнерів).

На початку ми пропонуємо вам гру «Чарівний мікрофон», який допоможе нам виявити, чого кожен з вас очікує від сьогоднішнього заняття.

Дівчинка підходить до гуртківців з мікрофоном та задає їм питання:

– Що ти очікуєш від заняття?

– Що ти хочеш дізнатися на занятті?

– Які твої сподівання від заняття?

Відповіді дітей:

– Що таке дизайн.

– Які є види дизайну.

– Дізнатись, хто такий дизайнер.

– Що потрібно, щоб стати дизайнером.

– Дізнатись, де можна навчатися на дизайнера.

– Якими рисами повинен володіти дизайнер.

– Дізнатись щось нове й цікаве.

 1. Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності

Діти, ми сподіваємось, що вам буде сьогодні цікаво на занятті і ви отримаєте відповіді на всі свої запитання. А поки що давайте дізнаємось, чи добре ви знайомі зі світом професій взагалі. Тому пропонуємо вам одну гру, яка називається «Хто загубив інструменти».

(Діти по черзі дістають з коробки інструменти, знаряддя праці й відгадують, людина якої професії користується цими інструментами).

Молодці, знаєте багато професій. Але сьогодні ми хочемо більш глибоко й детально познайомити вас з професією, яка сьогодні дуже поширена й затребувана,  модна й високооплачувана. Це професія дизайнера.

ІІ. Основна частина

1.Виклад нового матеріалу

Розповідь Нужної К.В. «Хто такий дизайнер»

Отже дизайн – це художнє конструювання зручних та красивих предметів. У наш час дизайн охоплює весь процес створення предмета. А людину, яка працює в сфері дизайну називають – дизайнером. Професія дизайнера цікава, творча, креативна та в наш час дуже затребувана. Дизайнерами можуть бути як чоловіки так і жінки, та люди різного віку.

 1. Залучення вихованців до самостійного осмислення нового матеріалу, самостійна робота дітей.

Для того, щоб дізнатись, які види дизайну існують у світі професій, давайте переглянемо невеличку презентацію, яку підготували наші вихованці. У них було домашнє завдання: відшукати, де в житті ми стикаємося з дизайнерами, дізнатись про професії своїх рідних.

Презентація «Види дизайну. Професії» Додаток 1 (супроводжується розповідями дітей).

Гульченко Олександр: Моя мама працює перукарем. Вона робить людям стрижки, гарні зачіски. Вона вміє підібрати кожному зачіску до лиця і на кожен день, і для святкових моментів. Я думаю, що можна назвати мою маму дизайнером зачісок.

Нужна Марія: Моя бабуся навчалась у технікумі легкої промисловості. Потім працювала в ательє, де шила одяг людям. Ще вона працювала на швейній фабриці. Також шила одяг для всіх своїх друзів, рідних і знайомих. А зараз є така професія – дизайнер одягу.

Нужна К.В.: Діти, хочу познайомити вас з новим словом. Дійсно, є дизайнери зачісок макіяжу, одягу. Тоді ця професія називається стиліст. Це така людина, що підбирає людині образ, який пасує їй та робить її ще гарнішою та красивішою.

Нужна Анастасія: Я люблю дивитись по телевізору передачі, де показують ремонти квартир. Там завжди працюють люди, які придумують, як пофарбувати стіни, як розташувати меблі, які почепити штори, люстри, щоб було гарно та затишно. Це дизайнери інтер’єру.

Ремська Олександра: Я хочу розповісти про свою бабусю Таню. Вона дома вирощує багато рідкісних та красивих рослин. Вона їх дарує, розповідає, як правильно вирощувати. А також допомагає людям створювати композиції з рослин. У неї в подвір’ї ростуть хурма, гранат, ківі, багато квітів. Є гарні водойми, альпійські гірки. Вона теж дизайнер – ландшафтний.

Баранський Ростислав: Я цікавлюся світом техніки, мрію мати автомобіль. Знаю, що їх створюють інженери, конструктори. Вони дбають про надійність, міцність машин, їхні механізми. А ось щоб автомобіль був красивим, зручним, над цим працює дизайнер транспортних засобів.

Діти, цей список можна ще продовжувати. В будь-яких сферах діяльності існують ці люди, дизайнери. Вони малюють фасони одягу, взуття, сумочок, ювелірних прикрас. Дизайнери вигадують різноманітний посуд. На меблевих фабриках вони проектують красиві й зручні меблі. Навіть над звичайним журналом працює дизайнер, який продумує, як розмістити матеріал, статті, фотографії та картинки.

На останніх фото презентації – вироби дизайнерів незвичайних форм. Діти намагаються відгадати, що це насправді за предмети.

Ми бачимо жіночі туфлі: одна гарно прикрашена, а друга – це крісло. Думаємо, що слідуючий предмет – це каблучка, а це флакончик парфумів. Слідуючий флакончик парфумів – це насправді жіноча сумочка. Ще одна сумочка у формі парфумів, дитячої іграшки-машинки. Стілець – у вигляді кексика.

Тобто ми переконались, що дизайнер повинен мати такі якості, яка фантазія, креативність, творчість, уява.

 1. Практична робота

Переглянувши презентацію, ви зрозуміли, що дизайнери – це люди, які роблять світ навколо нас зручним і гарним, створюють красу власними руками. Тож зараз і ми з вами спробуємо виступити в ролі дизайнерів.

Напередодні свята 8 Березня ми пропонуємо вам спробувати оформити куточок, створити святковий настрій для своїх мам, бабусь, сестричок. Зараз ви отримаєте завдання і будете працювати по групах.

Завдання:

 1. Виготовити прикрасу для святкової страви (топери для кексів).
 2. Виготовити прикрасу для святкових напоїв (прикраса для стаканів з соком).
 3. Виготовити прикрасу для святкового столу (кільця для серветок).
 4. Виготовити коробочку для подарунка (декор коробочки).

(Гуртківці працюють, виконуючи практичні завдання. Здійснюється поточний інструктаж та контроль за виконанням. По закінченню практичної роботи кожна група презентує свій виріб, розповідає про нього. Діти обирають генерального дизайнера, який складає з усіх виробів колективну святкову композицію ).

ІІІ. Завершальна частина

Діти, ви створили композицію, яка буде гарною прикрасою вашого святкового інтер’єру та приємним сюрпризом для матусі і всієї сім’ї.

А тепер давайте, послухаємо вірші і ще раз пригадаємо, про що йшла мова на занятті

Одяг в мене дуже гарний,

Бо пошив його дизайнер.

Дизайнер диво – одяг дбав,

Дизайнер донечку вдягав.

 

Дизайнер – мрійник, чарівник і майстер,

Уява в нього кольорова, як фломастер.

 

Дизайнер враз нашу квартиру

Одягне й зробить з нею диво.

Там розовенькі слоненята

На стінах оживуть, як в свято.

В житті професій так багато,

Але дизайнер – рідний тато.

Зробив ремонт він бездоганно

Оцінка мамина – «похвально»

 

Той, хто вміє малювати,

Може хати меблювати

Він робитиме кар’єру

Як дизайнер інтер’єру.

 

А дизайнер – модельєр

Не планує інтер’єр.

Він моделі одягає

Модний одяг розробляє.

 

Для того, що закріпити нові слова, поняття у сфері дизайну, давайте знайдемо їх зашифровані у чайнворді.

«Чайнворд» (Слова: дизайн, ландшафт, інтер’єр, стиліст).

Зараз ми хочемо запросити до розмови наших гостей. Мова піде про світ професій, про те, як правильно зробити свій вибір. Ми просимо гостей пограти у гру «Ромашка». На пелюстках коротенькі запитання. Чекаємо від вас такі ж короткі відповіді.

Запитання для гостей:

– Ким Ви мріяли стати в дитинстві?

– Чи не жалкуєте Ви про обрану професію?

– Де Ви навчались (в якому місті, навчальному закладі)?

– Чи є у Вас вихованці, які пішли вашим шляхом?

– Що треба, щоб досягти в житті успіху?

– Як на ваш погляд,  правильно обрати професію?

– Для Вас робота – це свято чи обов’язок?

– Що для Вас найголовніше у вашій роботі?

– Які професії найважливіші в житті людей?

– Що робити, коли обрав професію, вивчився, а потім зрозумів, що вона тобі не подобається?

Що головніше в професії – користь, яку ти приносиш людям чи великий заробіток?

Зараз я хочу надати слово Анастасії Нужній. Давайте разом послухаємо її розповідь про те, як вона намагається визначитись, ким бути, де навчатися.

А також разом переглянемо презентацію про те, де неподалік від нашого міста знаходяться навчальні заклади, в яких можна отримати професії дизайнерів.

Я навчаюсь у 9 класі, тому переді мною постало питання, яку обрати професію. Так як я відвідую гурток та художню школу, люблю малювати, я зупинила свій вибір на професії графічний дизайнер. Почала шукати вузи де б могла навчатись, знайшла Київський національний університет мистецтв, Львівську національну академію. Зупинила свій вибір на Львівській академії, і вам пропоную переглянути декілька слайдів.

Презентація «Навчальні заклади». Додаток 2 (коментує Нужна Анастасія). Хто такий дизайнер?

А тепер хочемо почути від вас, чи справдилися ваші сподівання та очікування від нашого заняття і як саме.

(Відповіді дітей)

На цьому наше заняття закінчується. Заключне слово


 

 1. Розробки занять з використанням елементів профорієнтаційної роботи

На заняттях гуртка початкового технічного моделювання гуртківці набувають елементарних навичок роботи з папером, картоном, пластиліном, природними матеріалами. Вони виготовляють корисні речі, подарунки й іграшки. Усе це закладає основи любові до праці, вміння й бажання працювати, сприяє розвитку інтересів і захоплень, організації корисних занять у вільний час. Крім того на всіх етапах початкового технічного моделювання вирішуються завдання трудового виховання: вихованців озброюють технічними та технологічними знаннями, у них формуються трудові вміння і навички, здійснюється психологічна та практична підготовка до праці й вибору професії.

Дуже важливо, що  у дітей виробляється звичка працювати, отримувати кінцевий результат, бачити необхідність своєї праці, отримувати задоволення від неї. Також  гуртківцям прививається інтерес до технічної творчості, зацікавлення різними видами ручної праці, старанність, охайність, наполегливість, працелюбність, товариськість, почуття колективізму. Кожного разу необхідно підкреслювати, які риси характеру потрібні людині в тій чи іншій професії, що професію необхідно вибирати до душі, що свою роботу треба любити.

Нижче наведені конспекти звичайних занять із використанням елементів профорієнтації. Можливість впроваджувати профорієнтаційну роботі існує при виготовленні іграшок, моделей на будь-яку тему. Наприклад, виготовляючи  моделі літаків, планерів, розповідати дітям про професії пілота, стюардеси, механіка, диспетчера. Виготовляючи кораблі – капітана, радиста і т.ін. При виготовленні автомобілів – професію водія. Виготовлення листівок – художник. Виготовлення звірят – ветеринар, лісник. Головне – мати бажання робити це і не забувати, готуючись до заняття.


 

План-конспект заняття 1

Тема: Зелена ялинка з лісу до нас прийшла

Мета:

 • навчити дітей практичній компетентності – виготовляти об’ємну модель конуса, виготовляти на основі форми конуса модель ялинки, використовуючи паперові стрічки;
 • розвивати у гуртківців просторову уяву, фантазію, конструкторські здібності, виховувати працелюбність, старанність, акуратність;
 • прищеплювати дітям любов до природи, до рідної землі, навчати бережливому ставленню до оточуючого середовища;
 • знайомити вихованців із світом професій.

Хід заняття

І. Організаційний момент

Привітання. Організація навчально-виховної діяльності дітей

ІІ. Повідомлення теми й мети.

Сьогодні на занятті ми будемо виготовляти ялинку на основі конуса. Голки, хвою будуть імітувати паперові стрічечки. Потім прикрасимо нашу ялиночку кульками з фольги.

Інструктаж з техніки безпеки. Повторення правил користування ножицями.

ІІІ. Вступна бесіда

 1. Повторення властивостей паперу.
 • Чому ми з вами так багато іграшок виготовляємо з паперу?
 • Які ви знаєте його властивості?
 1. Як ви думаєте, чому ми саме зараз будемо виготовляти ялиночку?

Так, вірно, скоро Новий рік. На Новий рік ми з вами прикрашаємо ялинки. У когось це – штучні деревця. Хтось приносить додому живе дерево. Воно стоїть тиждень або два, потім починає сохнути, а потім ми його викидаємо на смітник. Яка ваша думка, а чи радіє цьому святу жива красуня ялиночка?

Давайте поговоримо про це. Скажіть мені, хто з вас бував у лісі? Чи сподобалось вам? Чим саме? А чи знаєте ви, хто вирощує дерева в лісі, хто слідкує за порядком в ньому, підгодовує тварин взимку?

Тоді я вам розповім, що є така професія – лісник. (Профорієнтаційна робота)

Робота лісника має два напрямки. Перший – це охорона лісу, його захист від хвороб і шкідників, від пожеж та браконьєрів. Другий – це лісогосподарські роботи з посіву, посадки та вирощування дерев. Догляд за ними. Прокладання лісових доріг. Заготівля та перероблення дарів лісу. Лісник відповідає за очищення лісу від хворих дерев, планує розумні вирубки лісу, щоб той не заріс та не перетворився на дрімучий.

Отже, посада лісника дуже важлива для охорони лісу, він організовує усі лісогосподарські роботи: розведення і відновлення лісу, збирання насіння, догляд за ґрунтом і станом дерев, а також стежить за станом їх виконання.

Лісник проводить роботу із заготівлі лісу, вивезення його на склади або до деревообробних комбінатів. Він обмірює лісові масиви, оцінює запаси деревини, обчислює її об’єм, а також складає карти насаджень.

А чи знає хтось із вас, скільки років потрібно, щоб виростити маленьку ялиночку? … Десять років! Отже сьогодні ми з вами будемо дизайнерами, які зможуть прикрасити свій дім альтернативною ялиночкою та не знищувати рідну природу. Тим більше, що в неї теж вкладено стільки праці.

ІV. Практична робота

Для виготовлення ялиночки нам необхідні 1 лист картону – для виготовлення конусу та 2 листи зеленого паперу для обклеювання конусу і для виготовлення «крапельок».

Технологічна картка виготовлення ялиночки

 1. Виготовити конус з картону.
 2. Виготовити стрічечки з зеленого паперу, розміром 5х50мм.
 3. Стрічечки склеюємо кінчиками, щоб утворилась крапелька.
 4. Паперові крапельки наклеїти рядками на конус.
 5. Прикрашаємо ялиночки кульками з фольги або кожен на свій смак.

Фізкульт-хвилинка

Вітер віє нам в лице,

Захиталось деревце,

Вітерець все тихше, тихше,

Деревце все вище, вище.

Руки за голову ставимо сміло

І повертаємось вправо- вліво.

Двічі наліво, двічі направо

Зробимо чітко, діти, цю вправу.

Двічі наліво, двічі направо –

Будемо мати гарну поставу.

 1. Підсумок заняття

 

Діти, скажіть мені, що нового ви дізнались сьогодні на занятті?

Де працює лісник? Що повинен знати та вміти лісник?

Чому важлива професія лісника? Чому так важливо зберігати ліси на землі?

А чи сподобались вам ялиночки, які ми виготовили сьогодні?

Для чого ми можемо їх використати?

А тепер давайте влаштуємо міні-виставку наших ялиночок.

Діти, ви молодці, дуже гарно сьогодні попрацювали. Я вам дуже вдячна..

VІ. Прибирання робочих місць.

Домашнє завдання – взяти клей, папір, ножиці.

Підготувати розповіді про те, як зустрічають Новий рік в різних країнах.

 


 

План-конспект заняття 2

Тема: Виготовлення будиночка для птахів за розгорткою.

Мета:

– продовжити ознайомлення гуртківців  з прийомами роботи з кресленням;

– навчити складати макет будиночка за розміткою;

– вчити визначати закономірність побудови макета розгортки будиночка; удосконалювати навички роботи з папером та ножицями;

– навчити раціональних прийомів праці;

– познайомити дітей з будівельними професіями.

– розвивати спостережливість, акуратність;

–  виховувати зацікавленість заняттями моделюванням.

Хід заняття

 І. Повідомлення теми та мети

Скажіть мені, діти, як називаються пташині будиночки? Так, шпаківнями.

А хто будує ці будиночки, пташки? Ні, звісно, ми – люди. А поміркуйте, навіщо ми майструємо шпаківні та розвішуємо їх на деревах у парках, садочках?

Сьогодні на занятті  ми виготовимо макет будиночка для птахів.

ІІ.  Вступна бесіда

Діти, сьогодні на занятті ви спробуєте себе в ролі будівельників. Адже ми будуємо будиночки. Тому я хочу познайомити вас  з новими професіями.

Хто із вас знає, як називається професія людей, які будують хати, споруди?

Будівельник. А хто із вас бачив будівництво? Опишіть, як зовні виглядає будівельник. У нього спеціальний одяг – робочий комбінезон. На голові – каска для захисту від ударів. А також оранжева жилетка для того, щоб було видно здалеку, де знаходяться робочі, щоб не опустити на них вантаж, не наїхати машиною.

Я хочу розповісти вам, що на будівництві працюють люди різних будівельних професій. Спочатку необхідно побудувати стіни будинка. Складає цеглинку до цеглинки, мурує стіни за допомогою цементу та спеціального інструменту – шпателя, муляр. Потім треба зробити дах. Його будує покрівельник. Зараз будують дуже високі будинки, багатоповерхові. Тоді необхідно на висоту піднімати вантажі. Це робить кранівник на підйомному крані.  Далі необхідно виготовити та поставити вікна та двері. Цим займається столяр. Щоб будинок мав охайний вигляд, в ньому можна було жити, необхідно поштукатурити стіни, все пофарбувати. Цю роботу виконує штукатур-маляр. Ось як багато людей трудиться, щоб збудувати дім.

Фізкультхвилинка

Трава низенька-низенька (присісти)

Дерева високі-високі (потягнутись угору)

Вітер дерева колише, гойдає  (нахилити тулуб вліво-вправо)

Пташки летять, відлітають (помахати крилами)

А дітки працювати сідають.

ІІІ. Практична робота

Повторення правил з техніки безпеки користування ножицями та клеєм.

Демонстрування та аналіз зразка.

   

Інструктаж.

Макет будиночка, який ми сьогодні виготовимо, складається з таких деталей: дах, стіни, підставка. Потрібно врахувати, що будуть декоративні елементи.

Ми прикрасимо наші будиночки вікном, дверцятами, квіточками й листочками.

Основна деталь — стіни (складається в чотирьох місцях по лініях згину і склеюється за допомогою клапана), передбачає елементи, за допомогою яких кріпитиметься  дно – підлога будиночка та дах.

Технологічна картка виготовлення будиночка

1.  Розмістити і заготовити деталі даху, стін, підставки (З деталі).

2.  Оформити за допомогою аплікації вікна та двері.

3.  На деталях вікон відігнути віконниці.

4.  Зігнути по лініях розмітки викрійку стін. Для цього з боку розмітки злегка провести ножицями по лінійці на лінії згину, потім — відігнути. У цьому випадку згини вийдуть рівні, акуратні.

5.  Відігнути клапани для скріплення деталей.

6.  Приклеїти вікна та двері.

7.  Декорувати стіни.

8.  Склеїти корпус будиночка.

9.  Склеїти корпус з дном.

10. Приклеїти дах будиночка.

Наприкінці уроку діти виставляють свої макети на міні-виставку.

ІV.  Підсумок заняття

– Чому було присвячене наше заняття?

– Про що нове дізналися?

– З якими новими професіями ви сьогодні познайомилися?

–  Чи сподобались вам ваші вироби?

–  Чи складним було для вас завдання?

– Як можна використати наші будиночки? (Як прикрасу для інтер’єра або коробочку для цукерок).

V. Прибирання робочих місць

Домашнє завдання – взяти картон, клей, ножиці. Підготувати розповіді

про професії своїх батьків.

 

 1. Ігри з елементами профорієнтації, які можна використовувати на заняттях гуртка початкового технічного моделювання
  1. Професійна абетка

Для цієї гри необхідні карточки з буквами алфавіту. Це і є абетка. Дітям пропонується витягти будь-яку карточку. На цю букву діти пригадують та називають відомі їм професії.

 1. Знаряддя праці

В коробці складені справжні інструменти, якими користуються люди різних професій. Діти по черзі достають інструмент з коробки та відгадують, хто саме використовує їх у своїй роботі.

 1. Ланцюжки

На дошці пишуться у стовпчик назви професій. Поруч прикріплюються малюнки з зображенням робітників з характерними зовнішніми ознаками (форма, одяг, знаряддя праці в руках). Діти по черзі виходять до дошки та з’єднують крейдою назву професії та відповідний їй малюнок.

 1. Давнина

Вперше ця гра проводиться у формі знайомства. Дітям пропонується здогадатись, що за професії були в давні часи, якій назві відповідає яка професія. В наступні рази йде закріплення у формі загадок або питань.

Гончар – виробляв вироби з глини, зокрема, посуд.

Бондар – майстер виготовлення діжок, дерев’яних відер і т.ін.

Стельмах – майстер, що виготовляв та направляв вози.

Кушнір – той, хто виготовляв шкіряні вироби , вичиняв шкіри та хутро.

Лимар – ремісник, що виготовляв ремінну збрую для коней.

Бортник – той, хто займався лісовим бджільництвом.

Гармаш – майстер, що виготовляв військові гармати.

Гутник – виготовляв посуд та інші речі зі скла.

Коваль – той, хто виковував вироби з заліза.

 1. Прізвища

Керівник гуртка називає прізвища, пов’язані з професійною діяльністю. Діти намагаються відгадати значення прізвищ.

 1. Відгадай професію

Керівник гуртка читає коротенькі описи тієї чи іншої професії, діти відгадують її.

 1. Вікторини про професії

Казкова вікторина

 1. Кому із лісових мешканців належать слова «Ловись рибка мала й велика»? Назвіть його професію.

(Вовк, рибалка)

 1. Роботу якої професії було погано виконано у казці «Троє поросят»?

(Будівельник)

 1. Які професії виконував Півник у казці «Круть і Верть»?

(Мірошник,пекар)

 1. Яка професія була у Котика з казки «Котик і Півник»?

(Рятівник)

 1. Яку професію мали Сліпі Кроти з казки «Дюймовочка»?

(Бухгалтер)

 1. Ким працював батько Карло, який виготовив Буратіно?

(Столяр)

 1. Ким працювали Курка, Конячка та Собачка у казці «Кицькин будинок», коли той загорівся?

(Пожежними)

 1. Хто врятував бабусю й Червону Шапочку від вовка?

(Мисливці)

 1. Якими професіями володіла Царівна Жаба?

(Пекар,ткачиха)

 1. Ким були П’єро та Мальвіна з казки Буратіно?

(Актори)

11.А Карабас-Барабас?

(Директор театру)

 1. Хто приносив листи Коту Матроскіну у село Простоквашино?

(Листоноша Пєчкін)

 1. Ким працював Айболить?

(Доктор-ветеринар)

Вікторина «Професії»

Лікар, сталевар, будівельник – це… (Професії)

Хто навчає школярів основ різних наук? (Вчитель)

Хто головний на кораблі? (Капітан)

Хто допомагає зберегти здоров’я домашнім тваринам? (Ветеринар)

Хто головний чоловік у лісі? (Лісник)

Хто пише музику? (Композитор)

Хто виконує твори  композитора? (Музикант)

Хто керує літаком: піднімає його в повітря, веде за потрібним курсом, приземлює на аеродромі? (Льотчик)

Хто пише книжки? (Письменник)

Хто намагається зробити будівлі не схожими один на одного? (Архітектор)

Хто першим дізнається всі новини і приносить їх в редакцію? (Журналіст)

Кому в роботі потрібні пензлі, фарби і мольберт? (Художник)

Яка професія найбільш героїчна? (Військовий)

Хто видобуває з-під землі кам’яне вугілля? (Шахтар)

Як називають кухаря на кораблі? (Кок)

Хто вміє робити нове взуття і лагодити стару? (Швець)

Хто все життя вчиться: збирає всі знання про те, що відбувається навколо, шукає невідоме і незрозуміле? (Вчений)

Хто вступає в бій з вогнем? (Пожежний)

Хто водить відвідувачів по залах музею, розповідає про експонати?  (Екскурсовод)

Хто приводить в порядок музейні експонати? (Реставратор)

Хто допоможе знайти потрібну книгу? (Бібліотекар)

Хто вивчає, що відбувається з різними живими істотами, коли навколо них змінюється повітря або вода, з’являється зайвий шум або яскраве світло? (Еколог)

Хто на верстаті робить з тоненьких ниток красиві полотна – тканини?  (Ткач)

Як називають людину, який придумав (винайшов) щось нове, раніше невідоме? (Винахідник)

Хто шиє одяг для дітей і дорослих? (Кравець)

Хто робить цвяхи, підкови та інші речі з розігрітого металу? (Коваль)

Хто виплавляє метал? (Металург)

В будинку протікає кран: хто його полагодить? (Сантехнік)

Хто працює з холодним металом? (Слюсар)

Що за будинок без меблів? А хто її робить? (Столяр)

Завдяки його майстерності на сцені оживають улюблені герої. (Актор)

Хто готує до роботи в театрі і цирку звірів? (Дресирувальник)

Хто подорожує по різних місцях і вивчає надра землі? (Геолог)

Хто все знає про роботу різних машин і створює нові машини?  (Інженер-механік)

Хто допомагає людям інших професій управляти технікою? (Інженер)


 

 1. Загадки про професії
 2. В пору літню, час осінній, навесні – в гарячий час –

косять, жнуть вони і сіють, орють лан у котрий раз. (Хлібороби)

 1. На вулиці Садовій будинок звівся новий.

Краса – не відірвать очей, у домі тисячі людей.

Хто побудував цей дім,

де зручно й гарно жити всім? (Будівельник)

 1. Я печу, печу, печу діткам всім по калачу,

Зверху маком потрушу, в піч гарячу посаджу.  (Пекар)

 1. Далеко-далеко від дому, ген-ген в степовому краю,

Сіяють вогні космодрому, і я у скафандрі стою.  (Космонавт)

 1. Хто розносить нам листи, телеграми і газети?

Ой, важка у нього ноша! Діти, хто він?….   (Листоноша)

 1. Є паличка у нього в руках чарівна,

за мить сто машин зупиняє вона.

Ось паличку вгору він прудко підняв –

одразу «Джип», як укопаний став.(Поліцейський-даїшник)

 1. Пензлик бігає охоче:

раз мазочок, два мазочок…

Ось пелюстка і листочок,

Ось доріжка і горбочок,

Ось хатина, ось діброва,

ось… картина вже готова,

А картину – знає кожен –

створює для нас …..   (Художник)

 1. Спасибі людям, що зростили ліс за всі дуби, ялинки в пишнім гіллі,

І за красу отих зелених кіс, в яких стоять гнучкі берізки білі.(Лісник)

 1. Твій одяг вийде, мов картинка, все по тобі – рукав і спинка.

Тож на примірці – як годиться – стій рівно і не смій крутиться!  (Кравець)

 1. Ходить пан по лану, де не стане – за ним в’яне. (Косар)
 2. На березі сиджу, крізь тин гляджу і діда за бороду скубу. (Пряля)
 3. Квіточки попідливає, кущики попідстригає

Для рослин він – чарівник, любить землю …. (Садівник)

 1. Знань чимало в нього є, дітлахам їх віддає.

Міста Знань постійний житель – носить горде ймення …(Вчитель)

 1. В трубах дірочки латає,в них несправність виправляє.

Труб і кранів чудо-технік добрий дядечко…. (Сантехнік)

 1. Тисне вчасно гальма й газ,відвезе усюди нас.

Для доріг він хлопець свій! За кермом сидить….(Водій)

 1. Слоненяті чи качаті , котеняті чи курчаті

Дасть пігулку чи відвар друг тварин… (Ветеринар)

 1. Він воює з жовтим падолистом, щоб було в дворі охайно й чисто.

Рано-вранці чути «вжик» та «вжик» – підмітає тротуар….(Двірник)

 1. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває…

Каменяр і покрівельник носять назву …(Будівельник)

 1. Шторм його не налякає, адже він штурвал тримає.

Через море й океан водить судно…. (Капітан)

 1. Вміє справно рахувати і товар пропонувати.

Зошит, книгу, олівець видає нам …. (Продавець)

 1. Інструмент бере у руки – линуть чисті, ніжні звуки.

Люди кажуть: «Це талант!» Добре грає …. (Музикант)

 1. Нове плаття в мене файне, бо пошив його …. (Дизайнер)
 2. Стук летить із-під коліс, мчить до нас сталевий віз.

Потяг водить не таксист, не пілот, а …. (Машиніст)

 1. Паличкою він змахне – хор на сцені «заведе».

Не чарівник і не агент, хто ж це, діти?…. (Диригент)

 1. Голосно луна дзвінок, починається урок.

До дітей іде в обитель дати знань їм мудрий…. (Вчитель)

 1. Прислів’я та приказки про труд, працю

Дітям пропонується продовжити відомі їм прислів’я.

Праця чоловіка годує, (а лінь марнує).

Бджола мала, (а й та працює).

Діло майстра (величає).

Де господар добре робить, (там і поле добре родить)

На дерево дивись, як родить (а на людину, як робить).

Не одежа красить людину, (а добрі справи).

Терпіння і труд (все перетруть).

Сім раз відміряй, (а раз відріж).

Зробив діло  –  (гуляй сміло).

Тяжко тому жити, (хто не хоче робити).

Мала праця краща (за велике безділля).

Без терпіння (немає уміння).

Хочеш їсти калачі — (не сиди на печі).

Хто рано підводиться, (за тіш і діло водиться).

Під лежачий камінь (вода не тече).


 

 1. Авторські вірші Кашутської Тетяни Василівни, члена батьківської ради гуртка початкового технічного моделювання, мами вихованки гуртка початкового технічного моделювання Первомайського ЦНТТУМ, Кошутської  Анастасії.

Хочу жити заможно, колоритно

Зароблятиму долари спритно.

На роботу гайну мерседесом.

Чорний блиск і широкі колеса,

На природу гайну мінівеном

Стану суперським я бізнесменом.

Й одружуся на фотомоделі

Вона гарна, і ноги до стелі.

 

Хлопців з нашого «А» класу

Від дівчат-кривляк завжди

Захищаю я щоразу,

тут і кішка не ходи.

Та чіпляється до слова,

Та очицями стріля.

Захищати хлопців треба,

адвокатом стану я.

 

Фантазую я щоденно,

обіцянки роздаю.

Ну а як дійде до діла,

Так нічого й не роблю.

Вирішили ми із татом –

Мабуть, буду депутатом.

 

Люблю вказувати дуже,

Що не так, а що байдуже.

Люблю бути головним,

Хто не згодний – грець із ним.

Я поважний, як директор,

Стану я автоінспектор.

Буду водіїв спиняти,

Регулярно заробляти.

 

Нещодавно я у тирі

Збив мішень, аж за дві милі!

Ще піду туди аби

Стати майстром зі стрільби.

 

В шафі знайду я цукерки,

І батончик, і еклерки.

Мама що не заховає …

Тут було, а тут – немає.

Як дорослим стану враз

Відшукаю нафту й газ.

Адже бути все ж повинна

Незалежною країна.

Всі породи визначатиму

Геологію вивчатиму.

 

Я із транспортом на «ти»

Знаю, де кардан знайти,

Де мастило прокачати,

Гуму вдало поміняти.

Ще з народження кермую

Бути водієм планую.

Хомяків, папуг  і свинок

Всіх лікую безупину.

Лапи і хвости вивчаю,

Процедури призначаю.

Мабуть, стану незабаром

Дорогим ветеринаром.

 

Вабить мене все прекрасне:

Темна ніч і сонце ясне,

Блиск ріки, роси краплинка.

Замилуюсь на хвилинку,

Вправно зроблю фотознімок

На стіні не буде дірок.

Так не зробить аерограф,

Ви вгадали – я фотограф.

 

Я люблю фантазувати,

плести, шити, приміряти.

Мандруватиму повсюду –

Модельєром знаним буду.

 

Я іще з самого ранку

вдягну чисту вишиванку,

сяду я біля віконця,

приласкає мене сонце,

запущу гончарне коло,

закружляє все навколо.

Глечик з’явиться із глини,

Я працюю без упину.

Оживуть на нім малюнки

І казкові візерунки…

Бо у мене все по плану

Гончарем славетним стану.

 

Господиня я вже вправна

І собою дуже славна.

Губки, зачіска, статура,

Самовпевнена натура.

Мій брильянт – моя сім’я,

Вдало заміж вийду я.

 

Тяжко все дається в школі

Я задумалась поволі:

Вчитися немає сенсу,

Стану платним екстрасенсом.

 

Змалку люблю керувати,

Що, куди нести, складати.

Як ремонт зробити вдало

Супер щоб!Не як попало!

За матусиним прогнозом

Мабуть, стану я завгоспом.

Та не де-небудь, а в школі

Наведу я лад поволі.

 

Я люблю з молодшим братом

Попоїсти, погуляти.

Мені мама довіряє,

Й безліч справ зробити має,

Доки я з малим прийду

Буду нянькою  в саду.

 

Грунт удобрювати як?

Де посіяти буряк ?

Як рослини захищати?

Від хвороб їх лікувати ?

Все я вивчу, все я зможу

Й садівництву допоможу.

Буде горда вся сім’я,

Агрономом стану я.

 

Буду шити для людей,

В мене безліч є ідей.

На вершині нині мода,

Гарний настрій – нагорода.

Здогадатись не задачка,

Буду просто хвацька швачка.

 

Хочу стать екскурсоводом,

Спілкуватися з народом.

По музею всіх водити,

про шедеври говорити.

Гідну хочу мать оплату

європейскую зарплату.

 

Всяк професія не та,

Манить мене висота.

Вже англійську я вивчаю,

В зрості старших доганяю.

Ноги, бачите, як треба,

І у грошах є потреба,

Мандрувати без експреса,

Буду супер стюардеса.

 

Чути з кухні ніжні пахощі,

мама це готує ласощі.

Круглі тістечка з родзинками,

Різні кекси із начинками.

Люблю солодке, по правді, без меж.

Мабуть, кондитером буду я теж.

 

У кафе, чи в ресторані,

Допоможу пану й пані

страв обрати варіант.

Адже я офіціант.

Всю зарплату відкладаю,

Бо серйозну мрію маю.

А на власні чайові

куплю шубу я собі.

 

Так багато є професій

Незамінних, чарівних .

Вибиратиму в процесі

Я собі одну із них.

Може лікар чи геолог,

Прачка, швачка чи кінолог.

Вибирати вже доволі,

Стану вчителем у школі.

Буду з дітками дружити,

на екскурсії возити.

Список використаної літератури

 1. Гороль П.К. та ін. Творчість юних умільців: Навчальний посібник.- Вінниця: Континент-Прим, 2000.-144 с.
 2. Зінченко В.П., Янцур М.С. Теорія і практика розбудови системи професійної орієнтації в сучасних умовах // Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації.-Вип.4, 1998.-С.4-15.
 3. Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях: Учеб. пособие. -М.: Изд-во МГУ, 1995.-224с.
 4. Козуб О.В., Мого рита А.І. Фізкультхвилинки та ігри в 1-4 класах. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. -64
 5. Міщенко І.Т. Трудове навчання в 1-2 класах: Посібник для вчителя. – К.: Рад. Школа., 1990. – 128 с.
 6. Сахаров З.Ф., Сезанов А.Д. Профессиональная ориентация школьников.-М.: Просвещение, 1982.-192с.
 7. Тархун М.Л., Чалевський Д.Є. Технічне моделювання. Вид-цтво «Радянська школа» – 1969.
 8. Татенко О.С. Профорієнтаційна робота в школі.-Київ: Т-во “Знання”, 1982.-16с.
 9. Федоришин Е.А., Карпиловская С.Я. и др. Система профинформационной работы со старшеклассниками – Киев: Рад. Школа, І988.-178с
 10. Хорунжий В.І., Пономаренко Н.В. Трударик: Практичний матеріал для уроків труд. навчання та позакласної роботи з молодшими школярами. – Т: Навчальна книга – Богдан,2006. – 96 с.
 11. Чистякова С.Н., Захаров Н.К. Профессиональная ориентация школьников: Организация и управление. –М.: Педагогика, 1987. -157с.

Від stantsiya

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.